Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Mallisalkun tuotto

Inderes Q&A 28.08.2018 12:02 Mallisalkku

Hei, Hieno tuottohistoria teillä! Käsittääkö mallisalkkunne tuotto koko portfolion tuoton, joka on pitänyt sisällään jo aika pitkään suhteellisen ison käteispainon (tuotto ~ 0%) vai onko kyse mallisalkun sisällön painotetuista kokonaistuotoista (implisiittisesti olettaen 100% osakepainon)? Lisäksi olisi mielenkiintoista tietää salkunne riskikorjattu tuotto, sillä käppyrästäkin huomaa että salkunne on volatiilimpi kuin vertailuindeksi (sisältää ehkä pienyhtiöriskiä enemmän kuin laaja, monia suuryhtiöitä sisältävä omxh gap indeksi). Toinen mielenkiintoinen analyysi voisi olla salkun tuottojen regressioanalyysi vasten suomen size ja value faktoreita vasten, jolloin näkisi salkun altistumat erilaisille riskeille ja tilastollisen arvion salkun tuotosta yli riskinsä. Ymmärrän että tähän ei välttämättä ole aikaa teillä, eikä salkun tuottohistoria ole välttämättä tarpeeksi pitkä tilastollisien johtopäätöksien tekemiseksi!

Inderesin kommentti 

Hei,

Pahoittelut viivästyneestä vastauksesta!

Mallisalkun tuotto on raa'asti kokonaistuotto: suhteellisen kookas käteispaino on siis laskettu mukaan ja se on tuottoja tietysti vähän rajoittanut (toistaalta myös rajannut volaa). 

Riskikorjattu tuotto näkynee esimerkiksi Sharevillessä. Kuten arvelit, hieman aikarajoituksia on näiden laskelmien tekemisen suhteen..

Terveisin, 

Verneri