Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hei. Merenkulku ja ilmailu ovat pienten katteiden bisnestä. Mikä on matkustajakohtainen tuotto varustamoiden kohdalla eli tallinkin ja viking linen kohdalla. Miten se lasketaan? Mikä merkitys sillä on varustamon talouteen? Kuinka paljon lippujen hintoja tulisi nostaa, jos tax-free myynti jostain syystä ei enää olisi sallittua (ei tule tapahtumaan)? Tämän seurauksena matkustajamäärä laskisi, mutta kuinka paljon? Onko tästä jotain hyvää esimerkkiä jostain päin maailmaa olemassa. Samat kysymykset ja vastaukset finnairin kohdalta myös kiinnostavat. Minkäsuuruisia finnairin koneiden täyttöasteen ovat yleensä olleet keskimäärin?

Inderesin kommentti 

Vastaus Finnairin osuuteen: 

1) Lentosektorin tyypillisin liikevaihdon yksikkömittari on liikevaihto suhteessa kapasiteettin, minkä saa jakamalla esimerkiksi koko ajanjakson liikevaihdon tarjotuilla henkilökilometreill (yhtiöiden julkaisemia lukuja vertailtaessa toisiinsa on kuitenkin oltava hyvin tarkkana, että yhtiöiden rakenteet ja laskentaperiaatteet ovat vertailukelpoisia).  Yksikkötuotto ja etenkin sen trendi on yksi keskeisimpiä lentoyhtiöiden KPI-mittareita ja taloudellisen kehityksen kannalta kriittinen parametri, sillä tulos muodostuu luonnollisesti yksikkötuoton ja yksikkökustannuksen erotuksesta. Saavutetun keskimääräisen lipun hinnan voi taas laskea jakamalla lippuliikevaihdon matkustajamäärällä. 2) Finnairin lisäpalvelumyynti oli 161 MEUR eli vajaat 6 % konsernin liikevaihdosta. Tästäkin valtaosa on yhtiön omia tuotteita (ts. istumapaikkavarauksia, matkatavaroita jne.), joten tax-free myynnillä ei ole mielestämme missään skenaariossa olennaista suoraa vaikutusta Finnairiin. 3) Finnairin matkustajakäyttöaste on viime vuosina liikkunut 80-83 %:n tasolla. Haarukan ylärajaa voi mielestämme pitää jo melko hyvänä tasona verkkopohjaisella liiketoimintamallilla toimivalle perinteiselle lentoyhtiölle, kun taas alle 80 %:n matkustajakäyttöasteella kunnollisen tuloksen tekeminen on varsin vaikeaa. 

T. Antti