Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Yksi kysymys Talenomiin liittyen: voisitko vääntää rautalangasta miksi Deloitte, EY, KPMG ja PwC eivät ole suoraan Talenomin kilpailijoita? Paljon kiitoksia.

Inderesin kommentti 

Kiitokset hyvästä kysymyksestä. 

Isot konsulttitalot (”Big4”) eivät ole tilitoimistoja, vaikka niiden tarjontaan Suomessa kuuluu kirjanpidon korkeamman lisäarvon palveluita kuten tilintarkastukset. Isot tilintarkastusyhteisöt keskittyvät isoihin asiakkuuksiin, jonka kirjanpidon hoitaa yleensä oma talousosasto. On myös hyvä huomioida, että säännökset estävät heitä tekemästä kirjanpidollista työtä asiakkailleen.

Isojen konsulttiyhtiöiden asiakkaat ovat pääsääntöisesti Suomen suurimpia yhtiöitä, kun taas Talenom keskittyy pääosin pk-sektoriin. Toki yhtiöt voivat törmätä joissain tapauksissa, mutta yleisesti ne kilpailevat eri tarjonnalla ja tavoittelevat eri kohderyhmiä. Jos ja kun Talenom siirtyy voimakkaammin neuvonantopalveluihin, voi tilanne hieman muuttua. Silti kohdeyhtiöiden koko poikkeaa merkittävästi, että päällekkäisyydet ovat arviomme mukaan lähtökohtaisesti harvinaisia. Talenomin vahvuus on erityisesti omissa asiakkaissa, jolloin yhtiöllä on hyvä tuntemus asiakkaan taloudellisesti historiasta.

Karrikoidusti asian voisi mielestäni tiivistää myös näin: tilitoimistojen normaali keskilaskutus per asiakas on noin 5000 euroa vuodessa, kun isot konsulttitalot tykkäävät laskuttaa tämän verran päivässä. Tuskin Big4:n konsultit ovat siis hanakasti tähän tilitoimistomarkkinaan tunkemassa.

Ystävällisin terveisin,

Juha