Terve,

Yritykseni päästä sisälle analyytikkojen sielunmaisemaan ovat epäonnistuneet. Miksi Fiskarsille on hyvä asia päästä eroon Wärtsilän osakkeista? Menetys on vuositasolla n.16 miljoonaa ja mitä tulee vastineeksi? Erityisesti mitä sellaista, mikä antaa aihetta ylenpalttisiin kehuihin? Paraneeko kassa? Vähenevätkö kulut? Kasvaako myynti? Yhden kiitävän vuoden aikana osakkeilla korvataan pieni osa osingoista. Ensi vuonna ei tule ilmaista rahaa 16:ta miljoonaa. Takavuosina Wärtsilän osakkeet olivat hyvä pelastusrengas Fiskarsille.

Inderesin kommentti 

Hei,

Olet aivan oikeassa, että Wärtsilä on ollut Fiskarsille hyvä tulon lähde ja tuottava omistus takavuosina.

Voisin kuitenkin tiivistää näkemykseni eilen tiedotettuun Wärtsilän osakkeiden jakoehdotukseen seuraavasti:

-Menet kauppaan ostamaan uuden Fiskarsin kirveen. Et voi ostaa sitä ilman, että siihen tulee kaupan päälle perämoottori (josta myös joudut maksamaan). Haluaisitko edelleen ostaa Fiskarsin kirveen?

Jos kirves ja perämoottori erotetaan toisistaan, ja niitä voi ostaa erikseen eri kaupoista, voi kiinnostus kirveitä kohtaan nousta selvästi.

Erottamalla Wärtsilän ja Fiskarsin osakkeet toisistaan tulee Fiskarsista huomattavasti kiinnostavampi sijoituskohde niille, jotka haluavat sijoittaa juuri puhtaaseen kuluttajabrändiyhtiö Fiskarsiin (ilman Wärtsilää) ja tällä on mielestämme positiivinen vaikutus Fiskarsin osakkeen kysyntään näin kasvattaen sen arvoa. Tätä heijasteli myös kurssireaktio uutiseen (+12 % vaikkakin myös Q4-tulos oli erittäin vahva). Fiskarsin osakkeessa on aiemmin ollut erittäin heikko likviditeetti ja keskittynyt omistus, sillä monet sijoittajat ovat hylkineet osaketta juuri tämän pakollisen Wärtsilä-linkin takia. Moni kuluttaja on siis jättänyt kirveen ostamatta, koska ei ole halunnut sen mukana tulevaa perämoottoria. Tämä on vaikuttanut mielestämme Fiskarsin osakkeen hintaan negatiivisesti ja tämä lukko näytti eilen osittain purkautuvan positiivisena kurssireaktiona.

Fiskars yhtiönä tietysti menettää Wärtsilältä saamansa osinkotulot ja tästä syystä Fiskarsin tulevien vuosien tulosta tarkastellessa järjestelyllä on negatiivinen vaikutus tulos- ja osinkoennusteisiin. Wärtsilä on myös historiallisesti ollut hyvä sijoitus Fiskarsille, sillä se on mahdollistanut vuolaan osinkotulon Fiskarsin omistajille ja mahdollistanut myös monet Fiskarsin viime vuosikymmenen aikana tehdyt yritysostot.  Mutta asiaa pitää nyt mielestäni enemmänkin katsoa Fiskarsin osakkeenomistajien (eikä pelkästään Fiskars-yhtiön) kannalta.

Nyt tehtävä Wärtsilän jakaminen osinkona omistajille on hyvä liike, koska omistajat voivat itse päättää Wärtsilä-osakkeiden myynnistä eivätkä ole näin johdon päätösten armoilla tältä osin. Fiskarsin nykyiset omistajat voivat jatkossakin nauttia Wärtsilän tuloksesta ja osingoista, mutta näiden ei tarvitse tulla enää heidän omistamien Fiskarsin osakkeiden kautta, vaan kahden eri osakkeen (Wärtsilä + Fiskars) kautta. Sijoittajalle on mielestämme tästä eriyttämisestä ja Wärtsilän osakkeiden myynnin mahdollisesta omasta ajoittamisesta myös arvoa. Järjestelyssä Fiskarsin oma arvo tulee paremmin esiin, osakkeen likviditeetti paranee ja ns. ”pakollinen perämoottorialennus” hälvenee.  Arviomme mukaan kirveiden oston kiinnostus paranee merkittävästi, kun perämoottoria ei tarvitse enää ottaa pakolla kirveen oston yhteydessä kaupan päälle.

Terveisin

Petri K.