Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hei! Olen ihmetellyt muutaman päivä, miksi metsäyhtiöiden osakkeet, etenkin Stora Enso R ja Metsä Board B, sukeltavat juuri nyt päivästä toiseen? Vaikuttavatko molemmilta yhtiöiltä tulleet investointisuunnitelmat vai onko taustalta löydettävissä muita syitä, ja jos on niin mitä?

Inderesin kommentti 

Hei, muutama syy ytimekkäästi:

1) kauppasota ja edelleen heikot makroluvut ja näistä seurannut yleinen heikko markkinasentimentti syklissä

2) Kiinan sellumarkkinan käänne huonompaan tässä viime viikkojen aikana (johtunee kauppasodasta ja korkeista varastoista)

Puhuimma näistä seikoista tänään Antin kanssa videolla Metsä Boardin yhteydessä. Pitkäjänteiselle sijoittajalla tämä metsäyhtiöiden "avohakkuu" voepi alkaa olla tilaisuus. Video löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/videot/metsa-board-nyt-voi-ahnehtia

Terveisin,

Verneri