Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sampo puhuu paljon hybridilainojen käytöstä ja kertoo saavansa niillä liikumavaraa taseeseensa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miksi vakavarainen Sampo laskee liikkeelle hybridilainaa?

Yhtiön kommentti 

Hybridilainojen hyöty on siinä, että ne ovat oman pääoman ehtoisia. Näin ollen ne parantavat vakavaraisuutta ja antavat liikkumavaraa markkinoilla toimimiseen. Ylimääräinen pääoma ei ole koskaan pahasta, jos markkinoilla tulee vastaan hyviä mahdollisuuksia.

Lisäksi näinä matalien korkojen aikoina hybridilainaa saa edullisesti, joten sitä on jo ihan pääomarakenteen optimoinnin näkökulmasta järkevää olla hieman taseessa. Osana toimenpiteitä, joilla Sampo vastaa Nordea-omistukseen kohdistuvien vakavaraisuusvaatimusten kiristymiseen, laskimme toukokuussa liikkeeseen 500 miljoonan euron arvoisen 30-vuotisen hybridilainan, joka on mahdollista lunastaa takaisin kymmenen vuoden kuluttua. Lainalle oli runsaasti sijoittajakysyntää ja lainan kuponkikoroksi muodostui 3,375 prosenttia, mitä voi pitää hybridilainalle varsin matalana. Lainan korkoon vaikuttavat luonnollisesti yleinen korkotaso, sijoittajakysyntä ja yhtiön riskiprofiili, mutta monissa tapauksissa korot ovat lähennelleet 10 prosenttia tai olleet jopa vieläkin korkeampia.

Sampo-konsernilla (emoyhtiö ja tytäryhtiöt) on tällä hetkellä hybridilainaa runsaat miljardi euroa. Karkeasti voisimme laskea liikkeeseen saman verran lisää, mikäli katsomme sen tarpeelliseksi.

Mirko Hurmerinta / Sampo IR