Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Incap haki annilla lisää varoja ja yks peruste oli saada liikkumavaraa yritysostoihin. Millaiseen sipaisuun näette Incapin ammusten nyt riittävän?

Inderesin kommentti 


Tervehdys,

ja kiitos mainiosta kysymyksestäsi! Mielestämme Incapin ammusvaraston kokoa on ehkä järkevintä tarkastella mukavuusalueen sisällä olevan taseaseman ja sen mahdollistaman liikkumatilan kautta. Syyskuussa julkaisemassamme laajassa raportissa arvioimme, että mukavuusalueella oleva taseasema voisi Incapin ajattelumaailmassa tarkoittaa noin 30-50 % haarukassa olevaa nettovelkaantumisastetta, joskin uskomme yhtiön olevan tiettyjen reunaehtojen (mm. juuri omiin kriteereihin loksahtava yritysostokohde) täyttyessä valmis ajamaan toimintaansa myös tätä aggressiivisemmalla otteella. Tarkastelu mukavuusalueella olevan haarukan kautta antaa kuitenkin kohtuullista ja samalla myös riittävän varovaista osviittaa siitä, minkä kokoluokan ja puhtaasti velkavetoisten järjestelyjen toteuttamiseen yhtiöllä voisi merkintäoikeusannin myötä olla rahkeita.

Vuoden 2020 lopussa Incapin ennusteidemme mukainen nettovelkaantumisaste on -12 %, absoluuttinen nettovelka -5 MEUR ja oma pääoma 42 MEUR. Tällä omalla pääomalla ja arvioimamme mukavuusalueen alalaidalla yhtiön absoluuttinen nettovelka olisi 13 MEUR. Suhteessa vuoden lopun tase-ennusteemme tämä tarkoittaisi sitä, että yhtiöllä olisi kapasiteettia ottaa noin 17 MEUR lisää vierasta pääomaa (12 MEUR + 5 MEUR). Arvioimamme mukavuusalueen ylälaidalla absoluuttinen nettovelka olisi puolestaan 21 MEUR ja kapasiteettia uudelle velalle olisi tässä skenaariossa noin 26 MEUR (21 MEUR + 5 MEUR). Näin ollen vuoden 2020 lopun taseaseman puitteissa yhtiöllä olisi arviomme mukaan ammuksia vähintään noin 17-26 MEUR:n suuruisen järjestelyn toteuttamiseen (vrt. AWS-järjestelyn EV 16 MEUR + 1,5 MEUR lisäkauppahinta). Läpi käydystä laskuharjoituksesta on hyvä korostaa sitä, että Incapin liiketoiminta tuottaa hyvää kassavirtaa ja nykyisellä operatiivisella juoksulla sekä taseasema että yritysjärjestelykyky vahvistuvat ajan kulumisen mukana. Näin ollen vuoden 2021 lopussa yhtiöllä tulisikin olla melko selvästikin edellä mainittua haarukointia suurempaa tulivoimaa toimialan hajanaisen rakenteen konsolidointijumppaan.

Summa summarum, merkintäoikeusannin myötä Incapilla on mielestämme kyky tehdä yritysostoliikkuja, jotka vastaavat yhteensä vähintään noin 20 % yhtiön nykyisestä yritysarvosta. Operaatiotasolla yritysjärjestelyissä on aina paljon liikkuvia elementtejä ja potentiaalisten ostokohteiden joukkoa määrittää taloudellisen liikkumatilan ja Incapin omien laadullisten kriteerien (mm. kannattava toiminta ja kulttuurillinen sopivuus) ohella myös se, mitä järjestelyllä ensisijaisesti tavoitellaan (esim. synergiat vs. kasvu). Tätä peilaten yllä olevaa puntarointia ei kannatkaan lukea suoraan niin, että yhtiö täräyttäisi heti paikan tullen ison järjestelyn (ts. EV arvioimamme haarukan sisällä), vaikka tämä useammasta kulmasta tarkasteltuna olisikin mahdollista. Isossa kuvassa uskommekin Incapin olevan kartoitustyössään hyvin kärsivällinen ja etsivän nykyrakenteeseensa sopivia kokonaisuuksia myös kokoluokaltaan pienempien järjestelyjen rintamalta. Jäädään siis mielenkiinnolla odottamaan, milloin ja etenkin minkälaisin askelein Incap seuraavan kerran yritysostostrategiassaan etenee!

t. Joonas