Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Millä tunnusluvuilla voi arvioida tappiollisen teknoyhtiön arvoa? P/e ei toimi ja p/b ei ole tarkoituksen mukainen. Entä mitkä ovat tärkeimmät tekijät kasvun laadun arvioimiseksi, eli saadaanko toiminnasta myös kannattavaa ja kuinka kannattajaa? Kai kysymys voisi olla suoraan, että miten klassinen laatu/arvosijoittaja voi perustella itselleen tappiollisen yrityksen ostamisen.

Inderesin kommentti 

Hei,

Teknologiayhtiöiden arvostusta tarkastellessa keskeinen tunnusluku on EV/S eli yrityksen velaton arvo suhteutettuna liikevaihtoon. Etenkin tappiollisten yhtiöiden kohdalla liikevaihtokerroin on käytännössä ainoa tunnusluku, jolla verrata yhtiöitä keskenään.

Liikevaihtokerroin ei vielä yksinään kuitenkaan riitä, vaan sitä täytyy peilata yrityksen liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden yhdistelmään. Mitä korkeampaan liikevaihdon kasvuun ja/tai kannattavuuteen (EBIT-%) yritys yltää, sitä korkeampi EV/S-kerroin sille voidaan hyväksyä. Nopean kasvun teknologiayhtiöiden arviointiin on kehitetty ”rule of 40” -käsite. Jos liikevaihdon kasvu-% ja liikevoittomarginaalin summa ylittää 40 %, voidaan sitä pitää hyvänä tasona. Yhtiölle hyväksyttävän liikevaihtokertoimen määrittelyyn ei kuitenkaan ole mitään yhtä ja oikeaa vastausta.

Liikevaihtokertoimen soveltamisessa kasvun laadun arviointi on kaikista vaikein tekijä ja se vaatii kohdeyrityksen liiketoimintamallin ja markkinoiden hyvää tuntemista. Arvokkainta kasvu on silloin, kun yrityksen liiketoimintamalli on skaalautuva, jatkuva ja omaa hyvän asiakaspidon. Tällöin saavutettu kasvu luo kassavirtaa useiksi vuosiksi eteenpäin. Tappiollisessa vaiheessa olevien kasvuyhtiöiden kohdalla potentiaalista kannattavuutta voi haarukoida esimerkiksi bruttomarginaalien kautta. Mitä korkeampi bruttokate, sitä korkeampi kannattavuuspotentiaali, kun yritys saavuttaa kypsemmän vaiheen ja panostukset myyntiin/tuotekehitykseen pienenevät suhteessa liikevaihtoon. Toisessa ääripäässä teknologiayhtiöiden kannalta on kertaluonteinen ja matalakatteinen liikevaihto, jota tulisi hinnoitella selvästi matalammalla liikevaihtokertoimella. Esimerkiksi osa teknologiayhtiöistä tarjoaa omia tuotteitaan täydentäviä muiden toimittajien teknologioita. Tämä teknologioiden jälleenmyynti on tyypillisesti melko matalakatteista ja sinänsä kertaluonteista, eikä sitä tulisi hinnoitella samoilla kertoimilla kuin esimerkiksi jatkuvaa SaaS-liikevaihtoa.

Toinen lähestymiskulma tappiollisen kasvuyhtiön arvostuksen tarkasteluun on olettaa yhtiön yltävän esimerkiksi kuluvana vuonna tai muutaman vuoden päästä kypsää vaihetta heijastelevaan kannattavuustasoon. Tällöin arvostusta pääsee tarkastelemaan myös näiden oletettujen tuloskertoimien kautta. Jos tulospohjainen arvostus on näillä oletuksilla erityisen korkea, kertoo se osakkeeseen ladatuista korkeista kasvuodotuksista.

Kasvuyhtiöiden arvonmääritystä on käsitelty myös tässä Q&A-vastauksessa: https://www.inderes.fi/fi/kysymys/saas-yhtioiden-pitkan-aikavalin-arvonmaaritys

Terveisin,
Atte