Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Nettovelkaisuus

Inderes Q&A 26.09.2017 18:05

Onkohan analyyseissanne käytetty tunnusluku Nettovelkaisuus sama kuin Gearing englanniksi? Onko sillä eroa Net Gearingiin?

Inderesin kommentti 

Hei,

Englanninkieliset vastineet tuottavat toisinaan haasteita tunnuslukujen tulkinnassa. Me käytämme käsitettä nettovelkaisuusaste kuvaamaan nimenomaan 100* (korolliset velat – likvidit rahavarat) / omat varat, eli käsitteellinen vastine englanniksi ’Net Gearing’. Tavanomaisesti gearingista puhuttaessa suomenkielisessä kirjallisuudessa tarkoitetaan nimenomaan nettovelkaantuneisuutta.