Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Huomenta, mitä ajattelette Nixusta lyhyen tähtäimen sijoituskohteena? (tekstiä muokattu hieman)

Inderesin kommentti 

Hei!

Nixun liiketoimintamallin painopiste on viimeisen kahden vuoden aikana siirtynyt onnistuneesti kotimaisesta konsulttipalveluyhtiöstä kohti kansainvälistä teknologiayhtiötä, mikä tekee yhtiön sijoitusprofiilista myös houkuttelevamman. Arvioimme Nixun liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 51 % ja ensi vuonna 25 % yrityskauppojen ja vahvan orgaanisen kasvun vetämänä. Yhtiön kannattavuus paranee, mutta ei ole vielä lähivuosina täydessä potentiaalissaan (EBITDA-% 9-10 %). Nixun osakkeen arvostustaso on korkea (2018e P/E 24x, EV/S 1,8x), mikä rajaa osakkeen lyhyen aikavälin nousupotentiaalia.

Näkemyksemme perustuvat osakeanalyysiin ja kommenttimme Nixusta on luettavissa yhtiön seurantasivulla https://www.inderes.fi/yhtiot/nixu.

 

Tavoitehinnan tulkitsemiseen ohjeistuksemme löytyy täältä https://www.inderes.fi/kysymys/tavoitehinnan-ja-suosituksen-tulkinta.

Miten tavoitehinnat määräytyvät?

Inderesin raporttien takaosassa lukee näin: ”Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen tämänhetkisen hinnan ja 12 kuukauden tavoitehintamme väliseen prosenttieroon.” Tavoitehinta on se hinta osakkeelle, jonka analyytikko analyysin perusteella uskoo olevan osakkeelle realistinen taso 12 kuukauden sisällä. Tavoitehintaan vaikuttaa myös markkinan arvostustaso ja analyytikon arvio siitä, minkälaisen arvostustason markkina on valmis osakkeelta hyväksymään. Tavoitehinta ei siis ole aina sama, kuin osakkeen käypä eli ns. ”oikea arvo”, vaan arvo jonka realisoitumiselle analyytikko näkee perustellut ajurit kuten odotettu tulosparannus, riskitason laskeminen, osakkeen likviditeetti tai muutos markkinanäkymissä tai ohjeistuksessa.

Tämä saattaa kummastuttaa lukijaa, joten avataan hieman. Osakkeilla on jokin bisnesfundamentteihin perustuva ”oikea” eli käypä arvo. Otetaan selventävä esimerkki. Jossain yrityksessä voi olla pitkällä aikavälillä suuri potentiaali. Voidaan puhua ”polusta” eli osakkeen matkasta tähän käypään arvoon. Oiva esimerkki on Revenio Group, jonka tytäryhtiö Icare oli huomattavasti arvokkaampi mitä muut tytäryhtiöt, joista kukin vuorollaan pilasi koko monialayhtiön tuloksen. Vaikka Icaren potentiaali oli nähtävissä kaukaa, tekivät muut tytäryhtiöt liiketoimintojen kokonaisuudesta vähemmän kiinnostavan, kunnes ne myytiin pois yksi kerrallaan. Revenio Groupin polku korkeampaan arvostustasoon kävi siis monen vaiheen läpi, jossa heikosti kannattavat osat karsittiin ja syömähampaan Icaren potentiaali realisoitui asteittain.

Tavoitehinnan määrittämisessä käytämme useita eri menetelmiä, kuten arvostuskertoimet, vertailuryhmän analyysi, DCF-analyysi ja osien summa -arvonmääritys. Kunkin arvostusmenetelmän soveltuvuus ja painoarvo tavoitehinnassa riippuu esimerkiksi kohdeyhtiöstä, sen liiketoimintamallista, toimialasta ja saatavilla olevasta vertailuryhmästä.

Tavoitehintaa kannattaa siis mielestämme käyttää tietynlaisena ankkurina, joka kertoo analyytikon mielipiteen tämän hetken osakkeen arvosta tietyillä tulevaisuuden odotuksilla.