Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Olisi mielenkiintoista kuulla arvio, millaista käyttökatemarginaalia Nixu pystyisi tekemään jos kovaan kasvuun panostaminen lopetettaisiin? Eli yhtiö lopettaisi yritysostot ja pudottaisi rekrytoinnit sellaiselle tasolle, että liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi sanotaanko 5 % vuodessa. Kysymys lähinnä siitä näkökulmasta, millaista EPSiä tältä kehtaa odottaa, kun kasvuvaiheen hillotolppa saavutetaan kaukaisessa tulevaisuudessa. Entä onko teillä tietoa, miten Nixulle relevantin kyberturvamarkkinan liikevaihto kehittyi muun talouden kannalta vaikeana aikana 2007-2009?

Inderesin kommentti 

Moi,

Nixun keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 10 %:n käyttökate-%, mutta mielestämme yhtiön pitäisi liiketoimintamallillaan yltää yli 15 %:n käyttökatteeseen kasvupanostusten rauhoittuessa. Realistinen haarukka voisi olla noin 15-20 %:n käyttökatemarginaali.

Nixun Suomen liiketoiminnan käyttökate-% nousi H1’19:llä 15 %:iin (H1’18: EBITDA: 4 %). Suomen H1-kannattavuus alkaa rohkaisevasti heijastella Nixun pidemmän aikavälin kannattavuuspotentiaalia yhtiön saavuttaessa muissakin toimintamaissa riittävän kokoluokan.

Kyberturvamarkkina oli finanssikriisin aikaan vielä hyvin erinäköinen ja yli 10v takaista kyberturvamarkkinaa on melko vaikea verrata nykypäivän huomattavasti kehittyneempään ja reilusti kasvaneeseen markkinaan. Digitalisaatiobuumi ja kasvanut regulaatio on lisännyt viime vuosina merkittävästi kyberturvapalveluiden kysyntää. Yritysten on huolehdittava kyberturvallisuudesta myös laskusuhdanteessa (jo lainsäädäntö pakottaa) ja arvioimme kyberturvapalveluiden kysynnän olevan huomattavasti defensiivisempää verrattuna tavallisempiin IT-investointeihin. Olemme laajassa raportissa havainnollistaneet kyberturvapalvelumarkkinan evoluutiota:

T. Atte