Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Mikä on hybridilaina ja miksi yhtiöt ottavat sitä? Eikö lainaa saisi halvemmalla jostain muualta? Onko muita vaihtoja kuin hybridilaina, edes joku normaalilaina?

Inderesin kommentti 

Hei,

Ja kiitos kysymyksestäsi. Hybiridilaina on eräpäivätön rahoitusinstrumentti, joka käsitellään IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan merkitsijä ei kuitenkaan saa osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia. Takaisinmaksujärjestykseltään hybridilaina on tavallisen pankkilainan takana.  Näin ollen hybridilainan riskiprofiili ja korko on tavallista rahalaitoslainaa korkeampi.

Yhtiöiden keskeisin kannustin hybridilainan ottamiseen liittyy puolestaan taseen vahvistamiseen. Koska hybridilaina luokitellaan omaksi pääomaksi, se vahvistaa yhtiön vakavaraisuuden tunnuslukuja ja voi estää muun muassa pankkilainojen kovenanttiehtojen raukeamisen. Parantuneet vakavaraisuuden tunnusluvut luonnollisesti myös laskevat hybridilainan ottaneen yhtiön taseriskiä. Lisäksi hybridilainan ottaminen ei aiheuta diluutiota nykyisille osakkeenomistajille, kuten mahdollinen oman pääoman ehtoinen rahoituskierros.

Yhtiöillä on yksinkertaistaen kaksi vaihtoehtoa toimintansa rahoittamiseen: oma ja vieras pääoma. Oman pääoman kerääminen on tyypillisesti lainarahan saamista pidempikestoinen prosessi, minkä lisäksi osakeannin järjestämisestä aiheutuvat kulut voivat nousta merkittäviksi. Lisäksi osakeantiin liittyy aina riski siitä, että oman pääoman ehtoiset taskut pysyvät kiinni ja anti epäonnistuu. Oman pääoman kustannus on myös selkeästi vierasta pääomaa korkeampi pääoman takaisinmaksuun liittyvien korkeampien riskien johdosta.  Lainarahan saamiseen ja sen hintaan puolestaan vaikuttavat monet asiat kuten yhtiön sen hetkinen kehitysvaihe sekä operatiivinen tuloskunto, taserakenne, toimiala ja tarjottavat vakuudet.  Vaihtoehtoja hybridilainalle siis on, mutta rahoitusjärjestelyt ovat aina kontekstisidonnaisia. Täten hybridilainan ottaminen voi olla pakotettua esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiö ei kykene täyttämään pankin vaatimia kovenanttiehtoja tai halua laskea nykyisellä arvostustasollaan liikkeelle uusia osakkeita.

Noho käytti hybridiä osin yritysostoon, joka ensivaikutelmaltaan oli fiksu liike. Kommentoimme kauppaa täällä https://www.inderes.fi/fi/uutiset/noho-partners-paivitys-epavarmuus-vaihteeksi-laskussa

Aiempi kommentti hybridistä täällä https://www.inderes.fi/fi/uutiset/noho-partners-paivitys-epavarmuus-kasvaa

Constin tapauksessa korkea korko oli lievä negatiivinen signaali https://www.inderes.fi/fi/uutiset/consti-paivitys-hybridilainan-kulut-painavat-tulosta

Terveisin,

Joonas & Verneri