Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokian taseen alaskirjausriskit

Inderes Q&A 15.06.2020 10:35 Nokia

Hei, Nokian taseessa on 5,5 miljardia liikearvoa ja 5,1 miljardia laskennallisia verosaamisia. Saisiko arviota näiden kuranttiudesta ja alaskirjausriskistä? Onko jotain muita tase-eriä, jotka pistävät analyytikon silmään potentiaalisina riskeinä?

Inderesin kommentti 

Nokian liikearvo kohdistuu pääosin yksiköihin (IP, Optical, Software), joiden liiketoiminta on kehittynyt hyvin. Siten emme näe olennaista alaskirjausriskiä. Vajaa miljardi liikearvosta kohdistuu Fixed Accessiin, jonka heikon kehityksen jatkuessa voinee arvoon kohdistua painetta. Verosaamisten osalta lieviä riskejä voi todeta olevan, yhtiö on tilinpäätöksessään kertonut seuraavaa:

”Laskennalliset verosaamiset on kirjattu siltä osin kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy veronalaista tuloa, jota vastaan verotuksessa käyttämättömät tappiot, käyttämättömät veronhyvitykset ja vähennyskelpoiset väliaikaiset erot voidaan hyödyntää kyseisissä maissa. Valtaosa konsernin kirjatuista laskennallisista verosaamisista liittyy käyttämättömiin verotuksellisiin tappioihin, veronhyvityksiin ja vähennyskelpoisiin väliaikaisiin eroihin Suomessa 2,8 miljardia euroa (2,5 miljardia euroa vuonna 2018) ja Yhdysvalloissa 1,1 miljardia euroa (1,2 miljardia euroa vuonna 2018). Konserni arvioi jatkuvasti laskennallisten verosaamisten hyödyntämisen todennäköisyyttä. Suomen osalta konserni on harkinnut seuraavia myönteisiä ja epäsuotuisia asioita tässä arvioinnissa: 

  • Viime vuosien kumulatiivinen kannattavuus Suomessa ilman eräitä, vuonna 2016 tapahtuneen Alcatel Lucent -konsernin hankinnan integraatioon liittyviä kertaluonteisia kuluja.
  • Nokia Technologies -toimintasegmentin toteutunut ja tulevaisuudessa ennakoitu myönteinen vaikutus Suomessa syntyvään veronalaiseen tulokseen.
  • 5G-liiketoiminnan käynnistysvaiheeseen liittyvät riskit ja investoinnit.
  • Laskennallisten verosaamisten taustalla olevilla veroerillä ei ole olennaisilta osin vanhenemisaikaa.
     

Arvioinnin perusteella konserni pitää todennäköisenä, että se pystyy hyödyntämään verotuksessa käyttämättömät tappiot, käyttämättömät veronhyvitykset ja vähennyskelpoiset väliaikaiset erot Suomessa. Konserni jatkaa näiden asioiden, erityisesti toteutuneen voiton, seurantaa tulevina kausina. Yhdysvaltojen osalta Nokian toteutunut veronalainen tulos on riittävä osoittamaan olevan todennäköistä, että laskennalliset verosaamiset hyödynnetään.”

Lisäksi Nokialla on taseen ulkopuolella noin 20 miljardia euroa verotuksellisia tappioita, joista ei ole kirjattu verosaatavaa. Näistä yhtiö kommentoi tilinpäätöksessään seuraavaa:

”Pääosa kirjaamattomista väliaikaisista eroista ja verotuksellisista tappioista liittyy Ranskaan. Näiden laskennallisten verosaamisten hyödyntäminen on epävarmaa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa, johtuen aikaisempien vuosien verotuksellisista tappioista ja muun vakuuttavan näytön puutteesta siitä, että verotettavaa tuloa olisi riittävästi tulevina vuosina. Merkittävä osa Ranskan kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista ei vanhene ja on käytettävissä tulevia verovelkoja vastaan. Ranskassa tappioita voidaan vähentää vuosittain 50 prosenttia verotettavasta tulosta.”

Kokonaisuutena emme näe osakkeen kannalta olennaisia riskejä tase-erissä, vaan suurimmat haasteet liittyvät operatiiviseen kannattavuuteen ja rahavirtaan. Kilpailullisesti Nokia toki hyötyisi vahvemmasta taseesta, joka antaisi yhtiölle liikkumavaraa strategian toteutukseen. Osin tämän takia markkinoilla on huhuttu järjestelyistä pääomarakenteen vahvistamiseksi (https://www.inderes.fi/fi/uutiset/bloomberg-nokia-kartoittaa-strategisia-vaihtoehtoja-ongelmiensa-ratkaisuksi).

T. Mikael