Nokian vallihauta

Inderes Q&A 05.02.2019 17:19 Nokia

Mikä on Nokian vallihauta tänäpäivänä ja jos sellainen on niin kuinka se tulee suojaamaan sitä kilpailijoilta.

Inderesin kommentti 

Kiitos kysymyksestä! Jakaisin sen yksinkertaistettuna 4 osaan:

1. Nykyinen asennettu kanta eli operaattorit, jotka käyttävät Nokian laitteita/järjestelmiä/ylläpitoa verkoissaan. Operaattorille verkkolaitetoimittajan vaihtaminen toiseen on kallis ja työläs projekti, mikä tuo Nokian kaltaisille etabloituneille toimijoille suojaa. Isossa kuvassa operaattoreiden verkkolaitteet ovat vielä hyvin standardoimattomia, minkä takia ns. ”vendor-lock” on vahva. Kun infra on rakennettu yhden verkkotoimittajan teknologialla, on usein helpointa jatkaa saman toimittajan kanssa: eri teknologioiden pitää pelata yhteen. Tämä toki on asetelma, jonka ei kannata olettaa kestävän ikuisesti, vaan korvaavia avoimiin teknologioihin perustuvia vaihtoehtoja syntyy varmasti ja operaattorit niitä haluavat.

2. Teknologiaan liittyvä vallihauta, eli Nokian tuotteiden tekninen kilpailuetu. Tämä on erittäin laaja ja vaikeasti arvioitava kokonaisuus, koska Nokiassa on paljon eri tuotteita ja teknologioita. Tietysti pitkässä juoksussa, jos tämä ei ole kunnossa, ei koko yhtiöllä ole tulevaisuutta. Yhtiö korostaa oman piirisarjojen kehityksen (näitä ovat mm. ReefShark, FP4) tässä yhtenä keskeisenä kilpailutekijänä. Tämä on vallihaudoista ajalliselta kestävyydeltään heikoin teknologian nopean kehityksen takia, eli jatkuvasti pitää juosta kovempaa pysyäkseen paikallaan.

3. Toimituskyvykkyys ja laaja-alainen tuotetarjonta on ehkä se vallihauta, johon Nokia eniten uskoo 5G-aikakaudelle siirryttäessä. Verkkoteknologiat ovat äärimmäisen komplekseja ja 5G-aikakaudella toimittajalta vaaditaan paljon muutakin kuin radioverkkoon liittyvää osaamista, eli kykyä integroida ja toimittaa laajoja eri teknologioita yhdistäviä kokonaisuuksia. Tällöin Nokian kyvyn toimittaa ”päästä-päähän” -verkkoja pitäisi kilpailuetuna korostua. Vain muutamalla yrityksellä maailmassa on tähän riittävä toimituskyvykkyys sekä osaamisportfolio.

4. Nokian patenttisalkku on vallihaudoista ilmeisin ja konkreettisin: 1,5 miljardia euroa vuodessa kassavirtaa suhteellisen turvatuilla sopimuksilla. Tämäkään ei ole ikuinen, mutta siinä riittää vuosiksi lypsettävää.

Pitkässä juoksussa ainoa kestävä kilpailuetu on näkemykseni mukaan yrityksen kyky sopeutua maailman kiihtyvään muutosnopeuteen. Yli 150 vuotta vanhalla Nokialla on kohtalaisen hyvät näytöt sen kyvystä uudistua, joskin tänä päivänä Nokian nykyisellä toimialalla muutosnopeus on hieman eri mittakaavassa kuin viime vuosisadalla.

T. Mikael