Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Teillä ei ole Nordea seurannassa, mutta se on kuitenkin mallisalkussa eli uskotte siihen. Voisitteko hieman avata yhtiön keskeisimpiä asioita: riskit, kasvunäkymät, mikä erottaa muista pankeista? Teillä on kuitenkin jonkinlainen positiivinen näkemys yhtiöstä, kun se on päätynyt mallisalkkuun. Mitkä tekijät johtavat siihen, että olette päättäneet omistaa Nordeaa?

Inderesin kommentti 

Hei,

Nordea tuli meillä mallisalkkuun keväällä 2012 eurokriisissä. Sijoitusteesimme silloin oli lyhyesti seuraava: Nordea on hyvä yhtiö, sitä hinnoitellaan alle sen käyvän arvon ja sillä on erinomainen pääomistaja. Nyt noin 8 vuotta myöhemmin on helppo todeta, että olimme pahasti väärässä. Nordea on osoittautunut selvästi heikommaksi yhtiöksi mitä alun perin kuvittelimme (keskeisillä mittareilla jatkuvasti verrokkeja jäljessä). Lisäksi toimiala on kehittynyt pankkien kannalta todella brutaaliin suuntaan, ja tämä on laskenut pankkien käypiä arvoja kautta linjan. Keskeiset muutokset toimialalla ovat olleet korkotason romahdus, regulaatiotsunami ja digitalisaation luoma kilpailukentän myllerrys. Näiden tekijöiden johdosta Nordean kehitys on ollut operatiivisesti surkeaa ja tämä näkyy myös aneemisena kurssikehityksenä. Valitettavasti Nordea ei ole lähes vuosikymmenen mittaisena omistusaikanamme onnistunut kasvattamaan omistaja-arvoaan käytännössä ollenkaan. Luonnollisesti emme ole kehitykseen tyytyväisiä ja näkemyksemme Nordean tulevaisuuden potentiaalista on vuosi vuodelta heikentynyt. Nykyisellään meidän on hyvin vaikea nähdä, että Nordea kykenisi tulevina vuosina voimakkaasti kasvattamaan omistaja-arvoon ja valitettavasti tuotto-odotuksemme nojaakin osinkoon sekä spekulatiiviseen arvonnousuun (kertoimien muutos).

Miksi sitten omistamme Nordeaa yhä, kun yhtiö ei selvästikään täytä salkkumme laatukriteerejä? Olemme olleet vuosien aikana useampaan otteeseen lähellä myyntiä, mutta olemme syystä tai toisesta kuitenkin päätyneet pitämään pienen rivimme salkussa (paino 1 %). Yleisin syy on ollut ”mutta kun tämä on kuitenkin aika halpa ja onhan tässä potentiaalia”, eli olemme olleet klassisessa arvoansassa Nordeassa. Olemme toivoneet, että aika korjaa ongelmat, mutta Nordea-case on kyllä vahvistanut todeksi Buffettin kuuluisan ”aika on erinomaisen liiketoiminnan ystävänä ja keskinkertaisen vihollinen” viisauden. Luonnollisesti tarkastelemme kaikkia omistuksiamme jatkuvasti, eikä Nordea ole tästä poikkeus.

Nordean ongelmia on ruodittu Heikkilä&Vilenissä kahdessa eri jaksossa. Suosittelen katsomaan ne läpi, sillä ne antavat varsin kattavan kuvan Nordean tilanteesta ja ongelmista. Vaikka vanhempi jakso onkin jo lähes kahden vuoden takaa, on se edelleen valtaosin relevantti (joskin Nordean tilanne on kyllä heikentynyt siitä selvästi).

https://www.inderes.fi/fi/videot/mika-nordean-suurin-ongelma-heikkilavilen-show-osa-48

https://www.inderes.fi/fi/videot/onko-nordea-hyva-sijoitus-heikkilavilen-show-osa-37

-Sauli