Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Kuuntelin viimeisimmän eurokriisi 2 -podin, jossa mainitsitte mahdollisen kriisin johtavan todennäköisesti uuteen pankkikriisiin. Nordean omistajana olisin kiinnostunut, millaiset asemat Nordealla on selvitä tällaisesta kriisistä? Lisäksi kiinnostaa, onko tämä sellainen asia, joka tulee ottaa erityisenä huomiona pankkisektorille sijoittaessa jo tänä päivävä?

Inderesin kommentti 

Hei,

Nordean asemat selvitä kriisistä (ja vieläpä vähin vaurioin!) ovat erittäin hyvät. Yhtiö on yksi Euroopan vahvimmin pääomitettuja pankkeja ja lisäksi konservatiivisen riskienhallintansa ansiosta sen altistuminen ongelma-alueisiin on matala. Mitä syvemmäksi/laajemmaksi kriisi leviäisi, sen suuremmat vaikutukset sillä luonnollisesti olisi myös Nordeaan. Esimerkiksi jos Keski-Euroopassa alkaisi kaatua pankkeja, olisi tällä väistämättä myös operatiivisia vaikutuksia Nordeaan johtuen toisiinsa verkottuneesta pankkijärjestelmästä. Kuitenkin sijoittajan näkökulmasta Nordea on yksi Euroopan vahvimpia pankkeja ja tässä mielessä ”last man standing”. Skenaario, jossa Nordea ei selviäisi kriisistä, tarkoittaisi käytännössä koko systeemin romahtamista.

Vaikka Nordea selviäisi operatiivisesti pienin kolhuin mahdollisesta kriisistä, ei tämä valitettavasti tarkoita näin tasaista menoa osakekurssille. Mikäli eurokriisi 2 iskisi päälle, laskisi Nordean kurssi muiden pankkien mukana. Vertailukohtaa tähän voit hakea esimerkiksi eurokriisistä, missä kaikkien pankkien kurssit laskivat rajusti.

Mielestäni pankkisektorille sijoittaessa sijoittajan tulisi ottaa huomioon kolme asiaa:

1) Pankkien liiketoiminnasta on tullut aiempaa syklisempää, kun syklisemmät palkkiotuotot (varainhoitopalkkiot yms.) ovat kasvattaneet suhteellista osuuttaan tasaisen ja ennustettavan korkokatteen osuuden supistuessa.
2) Euroopan pankkisektorin ongelmia ei ole ratkaistu (osittain linkissä euroalueen valuvikoihin) ja nämä ongelmat eivät tule katoamaan mihinkään. Tämän seurauksena Euroopan pankkien riskilisät pysyvät kohollaan ja tämä tarkoittaa matalampia hyväksyttäviä arvostuskertoimia.
3) Nämä mainitut tekijät yhdessä digitalisaation tuomien uhkien myötä johtavat tilanteeseen, jossa Euroopan pankkisektoria hinnoitellaan alle sen historiallisten tasojen. Mielestäni tilanne on enemmänkin uusi normaali, kun hetkellinen anomalia. Näennäisesti halpojen arvostuskertoimien taustalla on oikeita huolia ja ongelmia. Heikkilän kanssa juteltiin pitkät pätkät Nordeasta pari kk takaperin, kannattaa katsoa oheinen pätkä: https://www.inderes.fi/fi/videot/onko-nordea-hyva-sijoitus-heikkilavilen...

Terveisin,

Sauli