Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Öljyn hinnan lasku

Inderes Q&A 24.03.2020 10:40

Eikö Öljyn hinnan lasku pitäisi olla monelle yritykselle positiivinen ajuri? Varsinkin yhtiöille, jotka eivät ole niin riippuvaisia maailman taloudesta?

Inderesin kommentti 

Kiitos kysymyksestä! Öljyn hinnan vaikutuksia yleisesti talouteen on vaikea määrittää, sillä vaakakupissa on mm. säästöt kuluttajien energiankulutuksessa, öljy-yhtiöiden kokemat tappiot, öljyvaltioiden budjetit sekä teknologiat ja säästöt kuljetuskustannuksissa. Luonnollisesti kuluttajien kokemat hyödyt tulevat sitä konkreettisemmiksi, mitä paljon energialla on kysyntää (mm. kylmä talvi), mutta toisaalta öljyriippuvuus on kuluttajasektorillakin vähentynyt selvästi. Samoin yritystasolla vaikutukset ovat kahtiajakautuneita: energiayritykset ja niiden ”alihankkijat” kärsivät, mutta muille yrityksille voi tulla säästöjä halventuneista raaka-ainekustannuksista.

Yksi tapa katsoa öljyn hintavaikutuksia makrotaloudessa on tarkastella eri alueiden öljyriippuvuutta sen kautta, ovatko ne öljyn nettoviejiä vai nettotuojia. Pelkistetysti nettoviejille nopeasti laskenut öljyn hinta on karkeasti huono asia ja nettotuojille hyvä. Esimerkiksi Eurooppa on vahvasti riippuvainen tuontiöljystä (ks. kuvio), joten täällä vaikutus voidaan nähdä karkeasti positiivisena. Toisaalta Venäjälle halventunut öljy on todella vahingollinen asia, sillä maan valtion budjetti on vahvasti riippuvainen raaka-aineesta.

T:Marianne