Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Terve! Kuinka öljyn hinta vaikuttaa Nokian renkaisiin?

Inderesin kommentti 

Hei, 

Kysymys on aika moniulotteinen, mutta yritän jakaa vastauksen kahteen osaan (suorat ja epäsuorat vaikutukset):

1) Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että öljyn hinnalla on suora vaikutus renkaiden valmistuskustannuksiin. Renkaan pääraaka-aineet ovat luonnonkumi, synteettinen kumi, noki ja öljy. Kumisekoitusten osuus renkaan kokonaispainosta on yli 80 %. Loppuosa on erilaisia vahvikemateriaaleja. Noin puolet renkaissa käytetystä kumista on luonnonkumia, jota saadaan kumipuusta. Synteettiset, öljypohjaiset kumit hankitaan pääosin eurooppalaisilta valmistajilta. Noin kolmannes renkaassa käytetystä kumisekoituksesta on täyteaineita. Niistä tärkein on noki, joka antaa renkaalle sen mustan värin. Toinen tärkeä täyteaine on öljy, jota käytetään sekoituksen pehmittimenä. Lisäksi renkaan kumisekoituksissa tarvitaan kovettumis- eli vulkanointiaineita sekä useita apukemikaaleja ja suoja-aineita. Kun öljyn hinta nousee, Nokian Renkaiden käyttämät materiaalikustannukset nousevat ja päinvastoin öljyn hinnan laskiessa materiaalikustannukset laskevat. Renkaiden valmistajat pyrkivät yleensä materiaalikustannusten noustessa siirtämään (ainakin osan) kustannusten noususta omien tuotteiden hintoihin, joten tämän onnistumisella/epäonnistumisella on myös vaikutusta yhtiöiden kannattavuuteen.

2) Tässä tullaan sitten niihin epäsuoriin vaikutuksiin. Nokian Renkaiden liikevaihdosta noin 21 % tulee Venäjältä ja CIS-maista. Venäjän taloudella on todettu olevan hyvin vahva riippuvuus öljyn hinnan kanssa. Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kun öljyn hinta on korkealla, Venäjän taloudella menee vahvasti ja silloin myös ruplan hinta on yleensä korkealla. Vastaan tulee dilemma, että öljyn hinnan nousu tekee hyvää Venäjän taloudelle ja sitä kautta antaa myötätuulta Nokian Renkaiden liiketoiminnalle Venäjällä, mutta se taas nostaa Nokian Renkaiden valmistuskustannuksia. Kun öljyn hinta on matalalla, Venäjän taloudella menee heikommin, rupla on alhaalla ja Nokian Renkaat saa varsinkin heikon ruplan tilanteessa kilpailuetua siitä, että suurin osa yhtiön renkaista valmistetaan Venäjällä. Tämä toimii isona kustannusetuna vientimarkkinoilla ulkomaisia kilpailijoita vastaan, kun Nokian Renkaiden valmistuskustannukset ovat ruplissa. Heikon ruplan tuoma vientimarkkinoiden kilpailuetu kuitenkin ”valuu hukkaan”, jos suuri osa Venäjällä valmistetuista tuotteista myydään Venäjän sisämarkkinoille, mikä näkyi Q1’18-raportissa.

Se, millä voimalla tässä yhtälössä öljyn hinta vaikuttaa negatiivisesti tai positiivisesti Nokian Renkaisiin suoraan ja/tai epäsuoraan on vähän tällainen ”kaikki vaikuttaa kaikkeen” tilanne. Lopputulokseen vaikuttavat myös vahvasti eri valuuttakurssit. Siksi en osaa antaa tähän kysymykseesi täysin yleispätevää vastausta. Toivottavasti tämä kuitenkin vähän valotti tilannetta tai nosti ainakin esille joitain uusia näkökulmia.

Terveisin, Petri K.