Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Moi Inderes! Onko Nokialla teknologista tai muuta etua 5G teknologian tullessa käyttöön verrattuna kilpailijoihinsa? Yhtiö taisi viestiä, että 5G tulisi mahdollisesti yleistymään nopeammin kuin ehkä on ennakoitu, joten oletan heillä olevan valmiudet 5G:n tarjoamiseen pian/nyt?! tuntuisi, että kuluttajat voisivat olla hyvinkin kiinnostuneita 5G nopeuksesta, aikankin 4K elokuvia ladatessa kaipaa hyvää tiedonsiirtoa ja vielä siihen tavaroiden internettiin kytkeminen, älyautot yms. Millaista vaikutusta tällä 5G siirtymällä voisi olla Nokian liikevaihtoon ja tulokseen?

Inderesin kommentti 

Kiitos kysymyksestä!

Nokia on korostanut toistuvasti sen tavoitteena olevan teknologiajohtajuus 5G-teknologiassa. Toistaiseksi on kuitenkin vielä hyvin vaikea arvioida, miten vahva teknologinen kilpailuetu yhtiöllä on 5G:ssä. Toki Nokia on paljon vahvemmassa kunnossa kuin yksi sen pääkilpailijoista, mikä antanee pientä etua.

Mitä tulee teknologiasiirtymän vaikutuksiin Nokian liikevaihtoon, riippuu vastaus aikahorisontissa. Verkkoteknologioissa läpi historian uusi teknologia on aina tehnyt edullisemmin ja tehokkaammin sen mitä vanha teknologia. Siten verkkolaitemarkkina ei dollarimääräisesti ole pitkällä aikavälillä juurikaan kasvanut, vaikka dataliikenne ja kytkettyjen laitteiden määrä on räjähtänyt. 5G ei ole poikkeus - Nokia on itsekin sanonut operaattoreissa sen kohdemarkkinoiden kasvavan vain 1 %:n vauhtia 5v tähtäimellä. Markkinakasvua voi edelleen heikentää pitkällä aikavälillä verkkojen virtualisoituminen, mikä vähentää operaattoreiden tarvetta laiteinvestointeihin, kun verkkokapasiteettia pystytään hyödyntämään ohjelmistoilla tehokkaammin ja verkkotoimintoja pystytään ajamaan ohjelmistoilla edullisten standardilaitteiden päällä. Eli pitkällä aikavälillä ja isossa kuvassa 5G ei muuta sitä tosiasiaa, että Nokian operaattoreiden investoinneista riippuvaiset kohdemarkkinat eivät käytännössä kasva ja siksi Nokian on etsittävä kasvua muualta. Asiaa voi katsoa myös operaattoreiden liiketoiminnan näkökulmasta: jos operaattoreiden liikevaihdot ja tulokset eivät tulevaisuudessa kasva (mistä ei ole mitään merkkejä), ei niiden investoinnit myöskään kasva.

Lyhyemmällä tähtäimellä (2-3v) siirtymä 5G:hen kuitenkin tukee Nokian liikevaihtoa ja yhtiön kommentit 5G:n ennakoitua nopeammasta yleistymisestä ovat positiivisia. Markkinalla eletään tällä hetkellä tiettyä teknologioiden välistä suvantovaihetta vielä muutaman vuoden, kun laajamittaisimmat 4G-hankkeet on jo tehty ja 5G ei vielä ole volyymeissä. Tänä vuonna mobiiliverkoissa markkina heikkenee Ericssonin arvion mukaan ”korkean yksinumeroisen prosentin” verran ja ensi vuonna vielä ”matalan yksinumeroisen prosentin” verran. Kasvuun päästään todennäköisesti aikaisintaan vasta 2019, ja se edellyttänee 5G:n käyttöönottoa. 5G testejä on jo laajalti käynnissä ja Nokia odottaa niiden ”kiihtyvän” vuonna 2018. Nokia kommentoi viimeksi kesällä odottavansa ”merkittäviä” 5G-hankkeita jo vuonna 2019 Yhdysvalloissa, Kiinassa ja potentiaalisesti monilla muilla markkinoilla kuten Japanissa.