Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ostopäällikköindeksit

Inderes Q&A 14.12.2017 11:34

Miten Euroalueen ostopäällikköindeksit tehdään? Siis millä tavoin määräytyy indeksin kulloinenkin pisteluku?

Inderesin kommentti 

Hei!

Ostopäällikköindeksit pohjautuvat nimensä mukaisesti ostopäälliköille tehtyihin kyselyihin eri alueilla/maissa. Markit Economicsin sivuilla kerrotaan, että esimerkiksi euroalueen ostopäällikköindeksi pohjautuu kyselyihin 5000 alueen yrityksessä, sekä palvelualoilta että teollisuudesta. Näiden vastausten perusteella kootaan indeksi, joka pisteytetään siten, että positiiviset näkemykst saavat yli 50:n lukeman ja negatiiviset alle 50:n lukeman. Ostopäällikköindeksi on kattavuutensa vuoksi hyvä talousindikaattori ja se on ennakoinut melko tarkkaan talouskehitystä.


Kuva Markitin sivuilta