Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Outside the box ajattelu !

Inderes Q&A 27.01.2020 8:55

USA:ssa käytetään otsikon sanomaa merkityksessä: ajatella laatikon ulkopuolella. Olen ihmetellyt miksi Inderes ei käytä tätä analyyseissään. Kaikki tietävät kauppakorkea koulusta P/E, RoI, REO, Osien summa, DFC-arvonmääritykset jne......... En ole koskaan nähnyt, että analyyseissä olisi laskettu liikevaihto per työntekijä lukua (kuvastaa miten kustannustehokkaasti yritys toimii) Entä yrityksen markkinaosuus muiden samalla alalla toimivien yritysten yhteenlaskettuun markkinaosuuteen. (kuvastaa yrityksen asemaa markkinoilla ja kilpailuedun vahvuutta) jne...... Miksi Inderes ei sovella analyyseissaan Outside the Box ajattelua ?

Inderesin kommentti 

: )