Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

P/B - luku

Inderes Q&A 01.10.2020 15:40

Terve, Tänään tuli twitterissä vastaan teidän analyytikon twiittaama kuva, jossa kuvattiin S&P 500 yhtiöiden taseen pysyvien vastaavien kehitystä (aineettomat > aineelliset) saatesanoilla RIP P/B. Jäin miettimään mikä vaikutus tälläaisella taseen vastaavaa puolen kehityksellä on yhtiön P/B lukuun? Käsitykseni mukaan luvussahan suhteutetaan markkina-arvoa suhteessa taseen omaan pääomaan, jolloin ns. asset side jäisi P/B luvussa tarkastelun ulkopuolelle.

Inderesin kommentti 

Hei!

Hyvä kysymys. Hinnan (P) suhde kirjanpitoarvoon (Book Value) periaatteessa pyrkii kuvaamaan sitä, kuinka korkealle yhtiö on arvostettu verrattuna sen nettovaroihin (varat - velat). Kun varoista vähentää taseessa velat, jää jäljelle oma pääoma, kuten yllä kuvasit.

Kirjanpitoarvon (BV:n) on sanottu kuvaavan sitä varojen määrää mitä omistajille jäisi, jos pistettäisiin pillit pussiin ja myytäisiin kaikki pois. Oikeasti siellä on kuitenkin kuranttia myytävää tavaraa usein vain aineellinen omaisuus, kun taas aineeton omaisuus sisältää vähemmän kuranttia myytävää. Aineetonta omaisuutta voi syntyä esimerkiksi yrityskaupoista, kun kauppahinta on suurempi kuin ostettavasta yhtiöstä saatavat aineelliset varat. Aineetonta omaisuutta on myös esimerkiksi tavaramerkit. 

Aineetonta omaisuutta voi joutua esimerkiksi alaskirjaamaan, jos yhtiön tulevaisuuden näkymät heikkenevät oleellisesti ja yhtiön varojen myynti tulisi ajankohtaiseksi. Tämän vuoksi usein on hyvä käyttää tukena aineellista kirjanpitoarvoa (Tangible Book Value), kun tunnusluvun perusteella arvonmääritystä tekee. On hyvä tarkistaa, kuinka paljon taseen varoista oikeasti on kiinteää varallisuutta, jolle yrityksen osia myydessä löytyy varmemmin käypä arvo. Esimerkiksi pankkeja tarkasteltaessa katsotaan juuri tätä tangible book valueta, sillä aineettomalla ”it-hötöllä” ei voi ostaa leipää kotiin, niin sanotusti.

Nyt Internet-aikakauden myötä, kuten Twitterissä olleesta kuvasta näki, taseet ovat sisältävät enemmän aineetonta pääomaa, mikä osaltaan on myös varmasti keventänyt taseita. Tietyillä aloilla P/B-luku edelleen on relevantti mittari (jos on paljon aineellista ja kuranttia tavaraa taseessa), mutta indeksitasolla sen käyttö voi olla harhaanjohtavaa. Monet yhtiöt pystyvät tekemään paljon pienemmällä pääomalla tulosta ja ilman varsinaista taseen varallisuutta, joka osaltaan nostaa tälle arvostuskertoimen hyväksyttävää tasoa indeksitasolla. Käytännössä ennen hilloa tehtiin tehtailla, jotka näkyvät myös siellä taseessa, tänään koodareilla (jotka eivät näy taseessa), Dr. Pepperit vieressä. Kirjanpitokäytänteet on tehty käytännössä tehtaita miettien, ei pääomakevyitä softabisneksiä ajatellen.

Terveisin,

Olli Koponen
(kansanomaisemmat ilmaisut editoi tekstiin Verneri)