Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

"QE on rahan painamista"

Inderes Q&A 30.11.2020 8:14

Rahan printtaamisesta puhutaan usein kun keskuspankkien taseet kasvavat, mutta ymmärtääkseni keskuspankkireservejä ei voida käyttää reaalitalouteen (ei edes excess reserves), jolloin ne jäävät pankkisysteemin sisälle. Rahanprinttaus tarkoittanee sitä että se päätyy reaalitalouteen ja nostaa tällöin inflaatiota. Kysymys onko keskuspankkiirien inflaatiohöpinä (eli kun sanovat että he voivat saada inflaation aikaan) pelkästään psykologinen markkinoille, että keskuspankkien toimet voivat lisätä taloudellista aktiviteettia vai onko keväällä aloitetuilla uusilla ohjelmilla (esim. ETF-ostot tai High Yield bondit) jokin ero perinteiseen QE:hen?

Inderesin kommentti 

Moikka, ja kiitos kysymyksestä! Oikein olet ymmärtänyt: Keskuspankkiraha tosiaan koostuu setelistöstä ja pankkien talletuksista keskuspankissa, ja keskuspankkitalletusten (tai reservien) kanssa tavallinen kotitalous ei joudu tekemisiin. Sen sijaan pankeille ne ovat tärkeitä. Keskuspankeilla ei olekaan mahdollisuutta luoda suoraa kysyntää reaalitalouteen, mutta se voi rahoitusoloja keventämällä eli korkotasoa laskemalla ja likviditeettiä pankkijärjestelmässä lisäämällä luoda edellytyksiä kysynnän kasvulle esim. kotitalouksien ja yritysten lainanannon ja valuuttakurssien kautta. Perinteisten oppien mukaan nämä toimet sitten ankkuroivat inflaatio-odotuksia, jotta hintojen nousu ei lähde liialle laukalle. Tosin viime vuosina lähinnä hintatason lasku on ollut pelkona elvytystoimista huolimatta eli näyttää siltä, että jokin rahapolitiikan välittymismekanismissa on "mennyt rikki". Keväällä aloitetuilla ohjelmilla on se ero perinteiseen QE:hen, että niissä ostojen kohteet ulottuvat perinteisten valtion velkakirjojen lisäksi myös korkean riskin yrityslainoihin ja ETF-markkinalle. Riskiä pyritään laskemaan siis nykyään laajemmalla rintamalla. 

 

Yst terv Marianne