Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei! Kysymys liittyen rakennusfirmoihin. Sanotaan, että rakennusalan yhtiöt ovat syklisiä. Sanotaan myös, että rakennusala on vahvasti menossa kohti taantumaa. Lisäksi toimialan yhtiöiden osakkeet ovat olleet laskusuunnassa. Jos sijoittaja uskoo, että sykli tulee kääntymään joskus toimialan yhtiöille positiiviseksi, niin milloin näiden firmojen kyytiin tulisi hypätä sijoittajana? Tuleeko kylmästi odottaa indikaattoreita, jotka osoittavat rakentamisen kysynnän kasvuun vai mennä vahvasti etunojassa ja ostella tasaisesti syklin pohjalla ennen kuin syklin kääntymisestä on selviä merkkejä? Miten analyytikkona hyödyntäisitte syklisen yhtiön syklit mahdollisuutena? Lisäksi olisi mielenkiintoista kuulla näkemys toimialan yhtiöiden taantuman kestävyydestä: mikä pörssimme rakennusyhtiöistä kestänee huonoiten rakentamisen kysynnän hiipumisen?

Inderesin kommentti 

Hei, kiitos kysymyksestä.

Rakennusyhtiöt ovat syklisiä ja alan odotetaan lähivuosina hidastuvan. Viimeisimmät myönnetyt rakennusluvat (haetaan ennen aloituspäätöksiä) näyttävät selkeää laskutrendiä. Lupien ja rakennusaloituksien ripeää kasvua ajoi osittain terve kysyntätilanne, mikä oli usean alakuloisen vuoden jälkeen syntyneen talouskasvun ansiota. Nyt korkeilta tasolta palataan kohti normaalimpia tasoja. Korkeiden edellisvuosien lupamäärien vuoksi tämän vuoden aloitukset ovat vielä korkealla tasolla ja tukevat aktiviteettia ensi ainakin ensi vuoteen asti, mutta vuodesta 2020 on meidän näkemyksemme mukaan näillä näkymin heikompi.

Toimialan yhtiöt ovat laskeneet osittain tästä yllä mainitusta syystä, kun kasvua ollaan alettu leikkaamaan seuraavilta vuosilta. Ehkä kuitenkin isoin syy löytyy siitä, että rakennussuhdanteen ylikuumeneminen on nostanut kustannustasoa ja johtanut paikoin resurssipulaan. Lisäksi tiettyihin hankkeisiin on lähdetty liian rohkeasti ja liian pienillä riskivarauksilla, jotka ovat kostautuneet etenkin paljon aliurakoita teettäville rakentajille. Noususuhdanteessa resurssipula on johtanut aliurakoitsijoiden hinnoitteluvoiman parantumiseen, mitä ei olla osattu ennakoida tarpeeksi hyvin. Isot monia vuosia kestävät rakennusurakat on budjetoitu jo hyvin kauan aikaa ennen noususuhdannetta, eikä tämmöistä kustannusten nousua tai resurssipulaa pystytty ennakoimaan. Näistä ja yhtiökohtaisista syistä monet rakennusalan osakkeet ovat laskeneet tänä vuonna useita kymmeniä prosentteja ja joutuneet myös antamaan rajuja tulosvaroituksia.

Oikean ajoituksen löytäminen täsmälleen on syklisissä yhtiöissä äärimmäisen vaikeaa, mutta kärjistettynä kyytiin kannattaa hypätä siinä vaiheessa, kun yhtiön toteutunut tulos kokee pohjanoteerauksen, eikä tulevaisuuden ennusteissa uskota merkittävään parannukseen lähivuosina. Pohjan ennakoiminen on kuitenkin haastavaa, koska kaikki rakennus- ja taloussyklit ovat luonteeltaan erilaisia. Historiallisesti voi yrittää katsoa mikä on ollut pahin mahdollinen tulostaso yritykselle tai alan toimijoille syklin pohjilla ja verrata sitä nykypäivään. Tässä täytyy lisäksi arvioida minkälainen yhtiön nykyinen suorituskyky on verrattuna historiaan, ja onko esimerkiksi toimialamixi (infra- ja päällystys vs. syklinen asuntorakentaminen) muuttunut vuosien varrella. Lisäksi syklin eri vaiheessa tulee kohtia missä alan yhtiöissä voi nähdä selkeitä hinnoitteluvirheitä lyhyellä aikavälillä, joita voi kokeneemmat osakepoimijat arvioida.

Yhtiöiden syklin kestävyydestä ja syklin käänteen merkeistä olemme kirjoittaneet aikaisemmin tänä vuonna myös kommentin, joka on vielä hyvin ajankohtainen: https://www.inderes.fi/fi/uutiset/rakentamisen-suhdannekaanteet-ketteryy...

Terveisin
Olli K