Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Rakennusyhtiöt ja yhtiölainat

Inderes Q&A 19.12.2019 20:55

Hei! Julkisuudessa on paljon puhuttu yhtiölainoista ja nämä ovat käsitykseni mukaan rakennusyhtiöille lähes elintärkeitä. Kysymykseni kuuluukin, että ovatko nämä yhtiölainat mukana yhtiön laskemassa nettovelassa? Jos ne eivät ole niin, rakennusyhtiöillä on paljon piilovelkaa joka realisoituisi jos asunnot eivät menisi odoteltulla tavalla kaupaksi. Erityisesti SRV:llä nettovelkaa, joten tämä kysymykseni koskee ehkä erityisesti SRV:tä mutta yleisestikin kirjaamiskäytäntöä. Onko tähän jotain yleistä linjausta vai pitääkö tämä tietää aina yhtiökohtaisesti miten yhtiö tätä käsittelee?

Inderesin kommentti 

Hei!
Kiitos hyvästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä. Ensimmäiseen kysymykseesi vastaus on: kyllä. Taloyhtiölainat ovat mukana yhtiöiden nettovelkojen laskennassa.  

Yhtiön nostavat yleensä omaperusteisia hankkeita varten taloyhtiölainaa tai ns. kohderahoitusta. Yleensä hanketta varten lainaa nostetaan kohteen valmiusasteen mukaan eli kaikkea velkaa ei nosteta kerralla.

Taloyhtiölaina näkyy yhtiön korollisissa veloissa tai saaduissa ennakoissa riippuen siitä, onko asunto myyty vai ei. Asuntokohteen rakentamisen aikana myytyjen asuntojen taloyhtiölaina siirtyy korollisista veloista saatuihin ennakoihin ja purkautuu liikevaihdoksi asunnon luovutuksen aikaan. Taloyhtiölaina siirtyy kokonaan pois yhtiön taseesta siis vasta asunnon luovutuksen yhteydessä. Myymättömien asuntojen velka pysyy yhtiön taseessa korollisissa veloissa, kunnes asunto saadaan myytyä, oli sitten kyseessä valmis tai keskeneräinen hanke.

Terveisin,

Olli K.