Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Rovion anti ja ylimerkintä?

Inderes Q&A 19.09.2017 11:48

Hei onko mahdollista että esim Rovion antia ei ylimerkitä? Mitä tässä tapauksessa tapahtuu? Voiko osakkeen hinta pörssissä olla merkintähintaa halvempi?

Inderesin kommentti 

Tottakai aina on mahdollisuus, ettei listautumisanti herätä kiinnostusta ja kysyntää osakkeille on vähemmän kuin annissa on tarjolla merkittäviä osakkeita. On tilannekohtaista, mitä tällöin tapahtuu. Annin hinnoittelua voitaisiin esimerkiksi laskea, jolloin kysyntää osakkeille olisi enemmän. Toisaalta anti voitaisiin keskeyttää kokonaan, jos vanhojen omistajien näkökulmasta annin hinnoittelu jouduttaisiin laskemaan liian alhaiseksi, jotta se saataisiin toteutettua alkuperäisen suunnitelman mukaan. 

Yleensä listautumisanneissa (kuten Rovionkin annissa) tietyt institutionaaliset sijoittajat (rahastot, eläkeyhtiöt) antavat sitoumuksensa merkitä tietyn määrän listautuvan yhtiön osakkeita. Esimerkiksi Rovion tapauksessa ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä 20 217 259 osaketta, kun listautumisannissa on tarjolla yhteensä alustavasti 35 241 219 osaketta instituutioille ja 2 000 000 osaketta yleisölle.