Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sammon joukkovelkakirjojen osto

Inderes Q&A 29.12.2020 11:05 Sampo

hei kysyn että onko sammon omien velkakirjojen osto sijoittajan kannalta posiitiivinen asia,vai eikö sillä ole merkitystä. miten se vaikuttaa yhtiön tulokseen.

Inderesin kommentti 

Hei,

Sampo kertoi Q3-konferenssipuhelussa, että sen tahtotilana on laskea velkaantuneisuusastetta nykytasolta ja joulukuun alussa toteutetut velkakirjojen takaisinostot ovat sidoksissa tähän. Takaisinostojen myötä Sammon korolliset velat (Q3’20: 4,7mrd) laskevat reilulla 650 MEUR:lla, mikä pienentää hieman emoyhtiön rahoituskuluja ja tukee tätä kautta tulosta. Se ei silti muuta näkemystämme Sammon nykyisten osien lähivuosien tulospotentiaalista.

Velkatason laskun kannalta merkittävämpi juttu on marraskuussa tapahtunut Nordea-osakkeiden myynti. Sampo kuittasi myynneistä hieman vajaat 1,2 mrd euroa ja tämä yhdessä Ifiltä joulukuussa saatavien osinkojen (noin 600m) kanssa laskee nettovelkaa noin 1,8 mrd eurolla ja tämän myötä Sampo saa selkeää liikkumatilaa taseensa suhteen. Osien arvoon tällä ei kuitenkaan luonnollisesti ole vaikutusta, sillä nämä eräthän siirtyvät osien summa-laskelmassa vain riviltä toiselle.

Sampo tulee suurella todennäköisyydellä jatkamaan Nordea-osakkeiden myyntiä lock-up-sitoumusten päätyttyä (5/2021) ja sijoitustapauksen kannalta keskeistä onkin, miten ja millaisella tuotto-odotuksella yhtiö tulee Nordea-irtaantumisesta vapautuvat pääomat kanavoimaan. Potentiaalisimpina pääoman allokointikohteina pidämme Saulin kanssa edelleen Iso-Britannian markkinoilla laajentumista tai 100 %:n omistusosuuden hankintaa Topdanmarkista.

-Matias