Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sampo & omistaja-arvon luominen

Inderes Q&A 13.03.2019 15:50 Sampo

Kari Stadigh sanoi tuossa niitten videolla: “En näe mitään syytä, miksi Sampo ei voisi jatkaa aikaisempien vuosien malliin ja luoda merkittävissä määrin omistaja-arvoa myös tänä vuonna” Mitä mieltä Sauli on? Onko sampo onnistunut luomaan omistaja-arvoa nyt viimesinä vuosina? Kurssi oli v2015 huipuissaan, josta on luisuiltu alas. Toki markkina tilanne on ollut 'outo' sammolle, johtuen heidän isoista ( ja tällä hetkellä tuottamattomista) korko sijoituksistaan & Pankkien rahanpesu skandaalit.

Inderesin kommentti 

Kiitos erinomaisesta kysymyksestä. Pitää lähteä liikkeelle siitä, että miten määrittelemme omistaja-arvon luomisen. Omistaja-arvossahan kysymys on siitä, että yhtiön pitäisi generoida omistajilleen siihen sijoittamalle pääomalle pääoman kustannusta korkeampaa tuottoa (Juhalla hyvä blogi tästä aiheesta). Sampo on tuottanut pääomalleen vahvaa tuottoa (2015-2018 ROE-% keskiarvo ~15 %) ja tästä kulmasta tarkasteltuna Sampo on luonut arvoa.

Asiaa voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta ja voidaan pohtia, että onko Sammon käypä arvo kasvanut tällä ajanjaksolla. Tätä on syytä tarkastella osien summan kautta, sillä Sampo on yhtä kuin sen osien summa. Topdanmarkin ostotarjouksella (2017) luotiin kyllä selkeää omistaja-arvoa ja myös Mandatumin arvo on kasvanut hyvän operatiivisen kehityksen seurauksena. If:n arvo on ehkä kasvanut hieman (painopiste siirtynyt yhä enemmän vakuutustekniseen tulokseen, jonka arvo on sijoittajille sijoitustuottoja korkeampi). Nordean osalta arvo on mielestäni laskenut, käytetään mittarina sitten pörssikurssia tai yhtiön pidemmän aikavälin tuloksentekokykyä. Viimeisen reilun vuoden aikana Konsernin taseesta toteutetut noin miljardin euron finanssisijoitukset on rahoitettu velalla ja näin ollen myöskään ne eivät ole vielä ainakaan toistaiseksi kasvattaneet Sammon arvoa. Tästä kulmasta tarkasteltuna mielestäni Sammon arvo ei ole oleellisesti kasvanut vuodesta 2015 nykyhetkeen. Tärkeimpänä tekijänä tässä taustalla on se, että yhtiö ei ole sijoittanut uutta rahaa liiketoimintaansa (kaikki raha palautettu omistajille osinkoina) ja nykyisten omistusten arvoa ei olla oleellisesti kyetty kasvattamaan (Nordean kehitys mennyt väärään suuntaan).

Jos palataan taas vähän yleisemmälle tasolle ja pohditaan, että onko Sampo luonut arvoa viime vuosina, niin mielestäni vastaus kysymykseen on kyllä. Yhtiön omistamat liiketoiminnat ovat generoineet vahvaa pääoman tuottoa ja Sampo on jakanut tämän rahan omistajilleen. Koska yhtiö ei ole kyennyt oleellisesti kasvattamaan nykyliiketoimintojensa arvoa tällä katsauskaudella, on osakkeenomistajien saama tuotto yhtä kuin osinko (näkyy myös osakekurssissa). Tämä tuotto on ollut ihan ok, mutta alle yhtiön historiallisten tuottotasojen ja en usko, että Sammon johto on täysin tyytyväinen 2015-nykyhetki kehitykseen.

Onko Sammolla edellytykset luoda arvoa tulevaisuudessa? Ehdottomasti kyllä. Yhtiön laadukkaat liiketoiminnat tulevat jatkamaan korkean pääoman tuoton generointia ja jo pelkästään tämä on enemmän, mitä enemmistö pörssiyhtiöistä kykenee tekemään. Nordealla on luonnollisesti iso merkitys Sammon osien arvonkehityksen kannalta. Mikäli Nordean strategian toteutus onnistuu ja arvo lähtee kasvuun, on sillä oleellinen vaikutus Sammon arvoon. Nordean lisäksi toinen tapa, jolla Sampo voi kasvattaa merkittävästi omistaja-arvoa ovat yritysjärjestelyt. Yritysjärjestelyissä yhtiön track-record on erittäin vahva ja uskon, että yhtiö tulee myös jatkossa luomaan omistaja-arvoa yritysjärjestelyiden kautta.

-Sauli