Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sijoitetun ja oman pääoman tuotto

Inderes Q&A 19.09.2017 10:40

Kun luen analyysejanne, otsikon termejä käytetään niissä sekavasti. Joskus toinen, joskus toinen. Miksi näin?

Inderesin kommentti 

Sijoitetun ja oman pääoman tuottoja käytetään usein 'rinnakkain'. Oman pääoman tuottoprosenttia on mahdollista nostaa velkavivulla, eli investoimalla vieraalla pääomalla. Toki investointien tuottojen on oltava vieraan pääoman kustannuksia korkeampia. Vastaavasti sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskee velkamäärän noustessa.

Tulemme tekemään aiheesta vielä sijoituskoulun syksyn mittaan selventääksemme tunnuslukujen merkitystä.