Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tervehdys, olisi kysymyksiä Sotkamo Silveristä! 1. Kuinka pitkiä toimitussopimuksia yhtiöllä on metalleilleen. Eli jos hopean hinta ylittäisi nyt vaikka 20 dollaria, kauanko kestää, että se näkyy liikevaihdossa? 2. Yhtiö puhuu 8,8 usd/oz ”AISC”-kustannuksista ja laajassa raportissa Inderes on laskenut emoyhtiön kulut huomioivaksi kassakustannukseksi 9,5-9,6 usd/oz. Ovatko nämä luvut puhtaasti kustannuksia, vai onko niihin sisällytetty myös sivumetalleista saatava liikevaihto? 3. Miksi laajan raportin sivulla 31 olevassa taulukossa on vuodesta 2021 alkaen massiivinen hyppy OPEXissa? 4. Laajan raportin taulukossa s. 31 hopean tuotanto unsseina on n. 14 % vähemmän kuin luku, joka saataisiin suoraviivaisesti kertomalla rikastetun malmin määrä hopeapitoisuudella ja muuttamalla unsseiksi. Millainen matematiikka tässä on?

Inderesin kommentti 

Hei,

1) Yhtiö ei ole avannut myyntisopimustensa sisältämiä hinnanmuodostusmekanismeja tarkemmin julkisuudessa. Arvioimme kuitenkin, että viiveet eivät ole erityisen pitkiä, joten odotamme hopean hintamuutosten näkyvän liikevaihdossa joidenkin viikkojen viiveellä.

2) Laskelmissa sivumetalleista kertyvä liikevaihto vähentää tuotantokustannuksia.

3) Laajan raporttimme kustannusarviot perustuvat Sotkamo Silverin vuonna 2017 Tekniseen raporttiin. Teknisessä raportissa esitetyn louhintasuunnitelman mukaan louhintavolyymi kasvaa kolminkertaiseksi kolmantena toimintavuonna, kun prosessiin lisätään esirikastusvaihe. Tämä kasvattaa etenkin louhintakustannuksia ja sitä kautta koko OPEX-pottia.

4) Malmivolyymin ja malmin hopeapitoisuuden lisäksi huomioon on otettava rikastussaanto, jonka yhtiö odottaa vuoden 2017 Teknisen raportin perusteella olevan hopean osalta noin 86 % (tämän tason yhtiö oli myös saavuttanut ylösajovaiheen lopussa elokuussa). Ero selittyy siis käytännössä saantotappiolla.

t: Antti