Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SRV:n rahoitustilanne

Inderes Q&A 08.04.2020 9:32 SRV Yhtiöt

Miltä SRV:n rahoitustilanne nyt näyttää, kun koronavirus on iskenyt. Onko korona lisännyt riskejä yhtiöön liittyen ja miten näihin pitäisi suhtautua?

Inderesin kommentti 

Hei ja kiitos ajankohtaisesta kysymyksestä!

Koronavirus on lisännyt markkinaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä lähes tulkoon kaikilla listayhtiöillä, eikä SRV ole tässä suhteessa poikkeus. SRV:llä vaikutukset liittyvät työvoiman ja materiaalien saatavuuteen, asuntokaupan hiljentymiseen ja yleiseen talouden epävarmuuteen, joka näkyisi rakennusinvestoinneissa. Todennäköisesti joitain hankkeita viivästyy, kun työvoimasta on pulaa tai materiaaleja ei saada tonteille. Tämä voi johtaa myös ylimääräisiin kustannuksiin. Kävimme eilen videolla tarkemmin läpi, miltä tilanne SRV:n kannalta näyttää: https://www.inderes.fi/fi/videot/srv-tyota-riittaa.

Koronapandemialla ei ole näkemyksemme mukaan kuitenkaan ollut oleellista vaikutusta SRV:n käynnissä olevaan tervehdyttämisohjelmaan tai siihen liittyviin rahoitusjärjestelyihin, jotka käsityksemme mukaan etenevät aikataulussaan. Yhtiö on saanut alkuvuonna muun muassa viimeisteltyä kauppakeskus REDIn omistusosuuden myynnin, vähennettyä omistusosuutta Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa sekä neuvoteltua luottolimiittinsä uudelleen.

Näiden toimien lisäksi SRV:llä on suunnitteilla kaksi osakeantia (arvoltaan yhteensä enintään 141 MEUR) taseen, likviditeetin ja taloudellisen tilanteen vahvistamiseksi: https://www.srv.fi/tiedotteet/srv-myy-omistuksensa-kauppakeskus-redista-....

Ensimmäinen osakeanti on suunnattu anti, missä SRV:n hybridilainojen haltijat saavat merkitä osakkeita hybridilainojen pääomaa ja kertyneitä korkoja vastaan. Tämän osakeannin koko on maksimissaan 91 MEUR. SRV on saanut tähän antiin liittyen etukäteissitoumukset sijoittajilta, joiden hybridilainan pääoma + kertyneet korot ovat yhteensä noin 57 MEUR. Tämä vastaisi noin 63 %:sta arvioituun osakeannin kokoon nähden ja varmistaa siten jo ison osan annin läpimenosta. Sitoumukset on tehty 1,05 euron hinnalla, jonka olemme myös huomioineet jo omissa ennusteissamme. Hybridilainat lasketaan omaksi pääomaksi, joten ne parantavat yhtiön taseasemaa rahoittajiin nähden, mutta niille maksetaan SRV:nkin tapauksessa korkeaa korkoa. Tämä korko ei tosin näy tuloslaskelmassa rahoituskuluissa, mutta otetaan huomioon meillä osakekohtaisen tuloksen laskennassa. 

Toinen osakeanti on enintään 50 MEUR:n merkintäetuoikeusanti. SRV on saanut keskeisiltä sijoittajiltaan etukäteissitoumukset merkitä annissa SRV:n uusia osakkeita yhteensä 40 MEUR:lla. Näin ollen myös merkintäoikeusannista noin 80 % olisi toteutumassa etukäteissitoumusten perusteella. Merkintäoikeusannin osakekohtaista merkintähintaa ei ole toistaiseksi vielä kerrottu, minkä vuoksi annin vaikutus mm. SRV:n osakemäärän kasvuun on vielä epävarmaa. 

Yhtiökokous antoi 26.3.2020 valtuutuksen osakeanneille hallituksen ehdotuksen mukaisesti, joten antien toteutumisen todennäköisyys on merkintäsitoumukset huomioiden korkea. Molemmat osakeannit on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 toisen kvartaalin loppuun mennessä.

Toimet tuovat yhtiölle arviolta noin 95 MEUR:n kassavirtavaikutuksen, omavaraisuusaste nousisi 35-38 %:n tasolle (ilman IFRS 16:n vaikutusta) ja velkaantuneisuusaste laskisi 75-85 %:n tasolle (ilman IFRS 16:n vaikutusta). Antien toteutuessa suunnitellusti ja muut pääomanvapautustoimet huomioiden, paranee yhtiön taloudellinen tilanne vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun mennessä merkittävästi ja yhtiö voisi vahvistuneella perustalla lähteä luomaan jälleen kannattavaa liiketoimintaa.

t. Olli K