Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Olisi kiva kuulla analyytikön näkemys, minkälaisesti potentiaalista julkisuudessa mainitun Sunilan sellutehtaan yhteyteen rakennettavan koelaitoksen tuottaman ligniinin käyttäminen akkutuotannossa voisi olla kyse? Onko tämä toimiessaan skaalattavissa muille tuotantolaitoksille? Muillakin metsäyhtiöillä on ilmeisesti ligniinin kanssa erilaisia tutkimuksia menossa, mutta onko SE:lla akkuteknologiaan suunnatussa tuotannossa kilpailuetua muihin verrattuna?

Inderesin kommentti 


Moi, kyseessä on vielä varhaisen vaiheen tuotekehityshanke Stora Ensolle. Näin ollen ligniinin käyttöön akkujen valmistuksessa sisältyy vielä todennäköisesti merkittäviä teknisiä ja kaupallisia epävarmuuksia. Akkumarkkinan volyymi- ja kasvukuva ovat varmasti pitkässä juoksussa Stora Enson perspektiivistä houkuttelevia, joten potentiaali voi periaatteessa olla huomattavakin. Hankkeen varhainen vaihe ja riskit huomioiden sijoittajien ei mielestäni kannata hankkeesta nykytietojen valossa vielä liikaa innostua.

Yhtiön ulkopuolelta on myöskin vaikea sanoa, voiko Stora Ensolla olla olennaista kilpailuetua tai edes etumatkaa suhteessa muihin yhtiöihin, sillä yhtiöt eivät avaa tuotekehitysputkiensa projekteja ja niiden kehitysvaiheita juurikaan julkisesti. Stora Enso on kuitenkin ollut viime vuosina yksi aktiivisimpia tuotekehittäjiä rahallisilla panostuksilla mitattuna ja sitä kautta etumatkaa on ollut mahdollista saavuttaa. Ligniiniä on kuitenkin ainakin periaatteessa saatavissa kaikilla sellutehtailla (tästä syystä teknologia on suurella todennäköisyydellä skaalattavissa myös muille tehtaille), joten luultavasti myös kilpailijat pystyisivät ainakin jollakin viiveellä tekemään vastaavaa tuotetta, jos se aikanaan 2020-luvun loppupuolella tai 2030-luvulla löisi kunnolla läpi volyymituotantoon.

t: Antti