Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Suositusten aikajänne

Inderes Q&A 02.06.2017 11:46

Hei! Minkä aikavälin sijoittajalle suositukset ovat tarkoitettuja? Jos suositatte "Myy", kehottaako se myös passiivista sijoittajaa myymään?

Inderesin kommentti 

Hei.

Suositukset ovat 12 kuukauden säteelle. Olemme kirjoittaneet tavoitehinnoista ja suosituksista syvällisesti täällä https://www.inderes.fi/sijoituskoulu-inderesin-tavoitehinnat

Myy suositukset, kuten suosituksemme yleensäkin ovat yleisiä; emme pidä osaketta hyvänä sijoituskohteena nykyhinnalla 12 kk säteellä jos se on "myy" mutta emme ota kantaa mitä yksittäisen sijoittajan tulisi kussakin elämäntilanteessaan ja sijoitustyylissään tehdä.