Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Systeemikriisi

Inderes Q&A 03.12.2018 8:46

Mitä tämä systeemikriisi tarkoittaa? Mitä vaikutuksia sillä on ja kuinka sellaiseen ajaudutaan?

Inderesin kommentti 

Systeemikriisi on riski, joka toteutuessaan vaikuttaa globaaliin rahoitusjärjestelmään. Systeemiriskiä usein kuvaillaan dominoefektinä, jossa esimerkiksi yhden tärkeän rahoituslaitoksen (pankki, eläkerahasto, vakuutuslaitos) kaatuminen vie mukanaan muitakin instituutioita. Nopeasti lisääntyneen epävarmuuden vuoksi pankkien välinen rahoitus pysähtyy ja järjestelmä lamaantuu. Tästä juontaa juurensa sanonta ”too big to fail”, eli jotkut rahoituslaitokset ovat systeemin kannalta ”liian” tärkeitä. Myös valtio voi kuulua tähän ryhmään kansainvälisen velkakirjamarkkinan kautta, sillä velkakirjamarkkinan kannalta keskeisen valtion maksukyvyttömyys romahduttaisi sen velkakirjojen arvon ja uhkaisi velkakirjoja omistavien tahojen (esim. pankit) vakavaraisuutta. Systeemiriski näkyi erityisesti kymmenen vuoden takaisessa finanssikriisissä. Tuolloin keskuspankit olivat tärkeässä roolissa rahoitusmarkkinan turvaajana ja toteuttivat tehtäväänsä "pankkien pankkina".

Terveisin, Marianne