Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Talenom, rahoituspalvelut

Inderes Q&A 09.08.2019 16:45 Talenom

Voisiko Juha piirtää rautalangasta, mikä on rahoituspalvelun sisin olemus: kenen taseesta lainaa annetaan, kenellä on rahoitusriski, Talenomin rooli ja mahdollisuudet tsekata luottokelpoisuus, mikä siivu jää Talenomille ja mikä mahtaisi olla keskipitkän ajan tuottovolyymi suhteessa ydinliiketoimintaan jne jne.

Inderesin kommentti 

Kiitoksia hyvistä kysymyksistä. Uskoisin, että noihin vastaaminen avaakin rahoituspalvelun olemuksen hyvin.

Ensin tiivistelmä: Talenom toimii rahoituksessa välittäjänä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa välillä, joita ovat tällä hetkellä Arex ja Fellow Finance. Juridisesti asiakas tekee suoran sopimuksen kumppanin kanssa ja Talenom saa jälkikäteen komission toteutuneen rahoitetun volyymin mukaan kertaa X %. Tuo X on yhtälössä tuntematon, mitä yhtiö ei ole kommentoinut eikä varmaan kommentoikaan kilpailullisista syistä lähiaikoina. Osuus on kuitenkin varmasti erittäin pieni suhteessa rahoitusvolyymiin. Talenom ei ota vastuulleen mitään luottoriskejä.

1) Kenen taseesta lainaa annetaan?

Yksinkertaistettuna yhteistyökumppaneiden eli Arexin (www.arex.io) ja Fellow Financen (www.fellowfinance.com). Todellisuudessa Arex on yrityssaatavien markkinapaikka, eli myy lainat eteenpäin sijoittajille, ja Fellow Finance on rahoitusalusta. Raha ei siis tule yhtiöiden taseista, vaan sijoittajilta. Talenomin omistajien kannalta oleellista on kuitenkin se, ettei raha tule Talenomin taseesta.

2) Kenellä on rahoitusriski?

Yhteistyökumppaneilla, tai tarkemmin ottaen heidän keräämillään sijoittajilla. Jälleen oleellisin asia on, että Talenomilla sitä ei ole.

3) Talenomin rooli ja mahdollisuudet tarkistaa luottokelpoisuus?

Rahoituspalvelu on integroitu Talenomin kirjanpitojärjestelmään ja asiakasrajapintaan. Näin Talenomilla on hyvä käsitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Pääosa rahoituspalvelun volyymeista muodostuu ainakin tällä hetkellä laskurahoituksesta ja osamaksumahdollisuuksista, jolloin yrityksen luottokelpoisuus ei ole niin kriittinen kuin yrityslainoissa. Laskurahoitus on käytännössä sitä, että yhtiö myy (luottokelpoisen) asiakkaan laskun (maksusitoumus) eteenpäin saadakseen rahaa välittömästi. Isot asiakkaat vaativat monesti pitkän maksuajan, mutta yrittäjä voi tarvita rahan välittömästi. Silloin laskurahoitus toimii erittäin hyvin. Tämä on verrattavissa factoring-toimintaan, mutta laskurahoituksessa järjestely on paljon helpompi toteuttaa.

Osamaksu on taas samanlainen kuin kuluttajillekin tarjottava osamaksu: rahoita 1000 euron ostolasku nyt, maksa vaikkapa kymmenessä erässä myöhemmin esim. 1100 euroa. Tämä helpottaa yrittäjän käyttöpääoman hallintaa. Talenom tarjoaa myös yrityslainoja, mutta käsittääkseni tässä volyymit ovat vielä alhaisia. Kirjanpitäjänä Talenomilla on suhteellisen reaaliaikainen tieto asiakkaiden luottokelpoisuudesta verrattuna esimerkiksi tilinpäätöksien perusteella tehtäviin luottoanalyyseihin. Tämän ansiosta Talenom on hyvässä positiossa informaation puolesta, minkä lisäksi yhtiö on ”asiakasrajapinnassa” eli yhtiöllä on suora yhteys yrittäjään.

4) Mikä siivu jää Talenomille?

Toistaiseksi Talenom ei ole pyrkinyt monetisoimaan palvelua merkittävästi, joten hinnoittelu on vielä auki tai ainakaan sitä ei ole julkaistu. On mielestämme selvää, että Talenomin komissio (palkkio) volyymista jää erittäin pieneksi, mutta enempää en halua vielä spekuloida. Vaikka suhteellinen osuus on tietysti pieni, palkkio on käytännössä puhdas lisätulo Talenomille ja menisi käytännössä suoraan voitto ennen veroja -riville tuloslaskelmassa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Fellow Finance kerää erilaisia palkkioita noin 5 % rahoitusvolyymistaan. Tämä ei ole kuitenkaan mielestämme realistinen taso Talenomille, jonka rooli on ketjussa pienempi (FF:n alustalla sekä sijoittajat että lainanhakijat). Yhteistyökumppaneillekin pitää tietysti jäädä järkevä osuus ja rahoituksen täytyy olla kilpailukykyinen asiakkaan kannalta.   

Uusi palvelualue on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja H1:lla rahoitusvolyymi oli jo 31 MEUR. Vertailun vuoksi Fellow Financen välittämä lainavolyymi oli H1’19:lla yhteensä 109 MEUR. Kun huomioidaan, että Talenomin aiemmassa pilottivaiheessa volyymit olivat pieniä, on kasvun täytynyt olla erittäin vahvaa. Näin ollen rahoituspalveluista voi muodostua merkittävä lisämahdollisuus jo suhteellisen lyhyelläkin aikavälillä. On kuitenkin vaikea sanoa, missä vaiheessa Talenom pyrkii voimakkaammin monetisoimaan uutta palvelualuetta - järkevämpää on todennäköisesti keskittyä ensin volyymien kasvattamiseen.

5) Keskipitkän aikavälin tuottopotentiaali?

Vaikea sanoa. H1:lla volyymit ovat selvästi kasvaneet todella voimakkaasti, mutta tulevaisuutta on vaikea ennustaa track-recordin ollessa vielä erittäin lyhyt. Lisäksi Talenomin komissio on vielä arvauksien varassa. En toistaiseksi ole julkaissut mitään ennusteita asiasta, joten ehkä parempi, etten spekuloi asialla täälläkään. Positiivisessa skenaariossa tästä voi kuitenkin tulla Talenomille merkittävä tuloskasvuajuri keskipitkällä aikavälillä.

T. Juha