Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tappion hyödyntäminen verotuksessa

Inderes Q&A 17.05.2017 10:47

Olen siinä käsityksessä, että verottaja vähentää vuodesta 2016 lähtien nettotappion automaattisesti pääomatuloista kuten osingoista. Olenko oikeassa?

Inderesin kommentti 

Kyllä. Kuten per verottaja sivuillaan kertoo:

"Myyntitappio vähennetään pääomatuloista

Myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista. Muutos koskee siis vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä myyntitappioita.

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Luovutustappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa."

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset