Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotreen ostotarjous

Inderes Q&A 23.04.2018 17:36 Tecnotree

Mihin perustatte oletuksen, että ostotarjous kariutuisi, jos ostaja ei saa yli 90 %:a? Ostajalla on jo noin 20 % yrityksestä ja ilmeisesti läjä Tecnotreen velkoja, niin lienee todennäköisempää, että lunastaa kaikki osakkeet, joita ostotarjouksella saa. Mielenkiintoisempi kysymys on, että mitä tämän jälkeen tapahtuisi (jos saisi esim. 85 %:n omistuksen)?

Inderesin kommentti 

Hei,

Emme oleta tarjouksen kariutuvan, mutta sopimusehtojen valossa on mahdollista, että ostotarjous kaatuu siihen, ettei riittävää rajaa saavuteta. Ostotarjouksen ehtona on 90 %:n raja eli 90 % osakkeenomistajista pitää hyväksyä tarjous. On ostajasta kiinni, mitä tapahtuu, jos he saavuttavat vain 85 %. Olisi kuitenkin kaikille osapuolille tässä vaiheessa ongelmallista, jos tarjous kaatuisi tai jos yhtiöön jäisi roikkumaan pieni vähemmistö. Todennäköisesti tarjoaja ensin vain jatkaisi tarjousaikaa edelleen jos nykyinen kierros ei vielä saavuta 90 %:n rajaa. Vähemmistöosuuden jääminen yhtiöön vaikeuttaisi olennaisesti ostajan edellytyksiä toteuttaa yhtiössä tarvittuja ja suunniteltuja toimenpiteitä.

Tecnotreen viimeisin yhtiöpäivitys on luettavissa täältä. :) https://www.inderes.fi/suosittelemme-hyvaksymaan-ostotarjouksen

Terveisin,
Mikael

---

Koostimme sijoittajien puolesta tähän Q&A-osioon yhteen yleisimpiä sijoittajien kysymyksiä Tecnotreen ostotarjouksesta. Voit lähettää lisää kysymyksiä, jos kysyttävää ostotarjouksesta.

Miksi Tecnotreen omistajien kannattaisi hyväksyä ostotarjous?
Tecnotree on ollut usean vuoden ajan kassakriisissä. Omistajilla on vaihtoehtona joko rahoittaa yhtiötä tai myydä koko yhtiö. Aiemman arviomme mukaan Tecnotree olisi tarvinnut yli 10 MEUR pääomaruiskeen oman pääoman ehtoisena rahoituksena selvitäkseen nykyisestä kassakriisistä. Omistajien olisi siis pitänyt käytännössä laittaa yhtiöön sen markkina-arvon verran lisää pääomaa erittäin korkealla riskillä, sillä Tecnotreen käänteen kestävyys oli vielä epävarma ja liiketoiminta käytännössä täysin kahden asiakkaan varassa. Omistajien kannalta on parempi ottaa nyt tarjolla oleva käteistarjous, kuin lähteä rahoittamaan yhtiötä lisää erittäin korkealla riskillä tai dilutoitua merkittävästi rahoitusjärjestelyssä. Vaikka Tecnotreen liiketoiminta on kääntynyt voitolle, ei se poista yhtiön tarvetta merkittävälle pääomaruiskeelle toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Voiko koko ostotarjous kaatua?
Tämän hetkisten sopimusehtojen valossa se on mahdollista. Ostotarjouksen ehtona on 90 % :n raja eli 90% osakkeenomistajista pitää hyväksyä tarjous.

Mitä yhtiölle tapahtuu, jos ostotarjous ei saavuta 90 %:n lunastusrajaa?
Ainakin alkuvaiheessa ostaja mahdollisesti jatkaisi edelleen ostotarjousta. On ostajasta kiinni, mitä tapahtuu, jos he saavuttavat alle 90 %. Olisi kuitenkin kaikille osapuolille tässä vaiheessa ongelmallista, jos yhtiöön jäisi pieni vähemmistö. Vähemmistöosuuden jääminen yhtiöön vaikeuttaisi olennaisesti ostajan edellytyksiä toteuttaa yhtiössä tarvittuja ja suunniteltuja toimenpiteitä jatkuvuuden turvaamiseksi.

Onko kilpaileva ostotarjous todennäköinen?
Pidämme kilpailevaa ostotarjousta täysin epärealistisena skenaariona. Tecnotree on etsinyt kahden vuoden ajan ratkaisua rahoituskriisiinsä, mutta yhtiön erittäin vaikea tilanne on pitänyt ostajaehdokkaat loitolla. Mikäli ostajia olisi riittänyt jonoksi asti, olisi ostotarjous tullut jo paljon aiemmin. Yksi tiedostettu vaihtoehto Tecnotreelle on ollut jo muutaman vuoden ajan yhtiön myyminen.

Mitä tapahtuu, jos tulee kilpaileva ostotarjous?
Jos ostotarjouksen hinta nousisi tai tulisi kilpaileva tarjous, kaikki jo nykyisen 0,10 euron tarjouksen hyväksyneet saavat kilpailevan tarjouksen mukaisen korkeamman hinnan. Kaikkia omistajia kohdellaan yhdenvertaisesti.

Mitä osakkeenomistaja voisi voittaa sillä, ettei nyt hyväksy ostotarjousta?
Käsityksemme mukaan tässä ei ole juurikaan voitettavaa, koska yhtiön vaihtoehdot ovat vähissä.

Jos hyväksyn tarjouksen nyt, koska saan rahat tilille ja meneekö siitä kaupankäyntikuluja?
Tarjousaika päättyy 30.4. ja ostaja on ilmoittanut arvioiduksi maksuajaksi 9.5.2018. Jos tarjouksen hyväksyy, ei siitä koidu sijoittajalle kuluja.