Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titaniumin Hoivarahasto on sijoittanut Titaniumin Asuntorahastoon. Onko tällaiset järjestelyt normaaleja varainhoitoon erikoistuneilla yhtiöillä? Ja mikäli Asuntorahaston osuus kasvaa Hoivarahastossa, millaisia rajoituksia tähän liittyy?

Voisi kuvitella tässä piilevän merkittävää maineriskiä, kun tavallaan omaa Asuntorahastoa myydään Hoivarahaston sivussa..

Inderesin kommentti 

Titaniumin Hoivarahasto tosiaan oli sijoittanut hieman alle 2% varoistaan Titanium Asuntoon (4,5 MEUR) 2018 lopussa. Käsitykseni mukaan osuus ei ole tästä kasvanut, vaan kyseessä on kertasijoitus. Tämänkaltaiset järjestelyt ovat harvinaisia ja en ainakaan äkkiseltään muista vastaavia tapauksia omissa seuraamissani yhtiöissä (pl. rahastojen rahastot joissa tämä malli on normaali käytäntö). Rahaston säännöt eivät tätä kiellä, mutta omaan rahastoon toisella omalla rahastolla sijoittamisessa liikutaan kuitenkin mielestäni harmaalla alueella. Esiin nostamasi maineriskit ovat ilmeiset, kun sijoittajille myydään käytännössä eri tuotetta mitä hän todellisuudessa osti.

Käsitykseni mukaan sijoitus on tehty H2’18 aikana. Hoivarahastolle tuli H2’18 aikana merkittävästi uutta pääomaa hyvän uusmyynnin ansiosta (Investium-integraatio). Lisäksi yhtiö myi Paretolle isohkon hoivaportfolion syyskuussa ja tämän seurauksena rahaston käteispaino oli poikkeuksellisen korkea loppuvuonna. Hoivalla ja asuntorahastolla on myös paljon yhteisiä kohteita (ns. hybridikohteet). Optimisti ajattelee tämän niin, että Hoivarahaston korkealle käteispainolle saadaan edes jotain tuottoa mikä hyödyttää lopulta Hoivan omistajia. Lisäksi Asuntorahaston kohteet ovat lopulta varsin lähellä hoivarahaston omaa strategiaa (hybridikohteet). Pessimisti taas sanoo, että Asuntorahasto tarvitsi pääomia rakenteilla olevien asuntojen rahoittamiseksi ja heikon uusmyynnin seurauksena Hoivarahasto jouduttiin hälyttämään hätiin. Lisäksi Asuntorahasto ei täytä Hoivarahaston tuottovaatimusta.

Oma näkemykseni tästä järjestelystä on negatiivinen. Sijoitus on toki pieni ja poikkeuksellisen korkealla käteispainolla perusteltavissa. Kuitenkin omaan rahastoon sijoittaminen toisella rahastolla ei mielestäni ole hyvän hallintotavan mukaista ja maineriskien puolesta olisi ollut parempi, että yhtiö olisi jättänyt tämän tekemättä.

Btw, hiljattain julkaistu Titaniumin laaja raportti on luettavissa täältä.

-Sauli

Yhtiön kommentti 

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön säännöt mahdollistavat rahastojen varojen sijoittamisen Titanium Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Käytäntö on melko tyypillinen finanssialalla. Titanium Hoivakiinteistöllä on ollut käteisvaroja, koska rahaston kaikki pääomat eivät ole sitoutuneet uusiin tai käynnissä oleviin rakennushankkeisiin. Samanaikaisesti yritysten talletustilien korko on nolla tai jopa negatiivinen, joten Asuntorahastosijoituksella on haettu rahaston käteisvaroille nollakorkoa positiivisempaa tuottoa. Titanium Hoivakiinteistö ei maksa hallinnointipalkkiota Asuntorahastosijoituksestaan. Titanium Oyj Tommi Santanen toimitusjohtaja