Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Toimialat ja yritysten kilpailuedut

Inderes Q&A 24.02.2020 10:33

Hei,

Miten arvioitte toimialojen pitkän aikavälin kannattavuutta? Entä yritysten kilpailuetuja ja yritysten pitkän aikavälin kannattavuutta? Onko Michael Porterin kirjat hyviä aiheeseen perehtymiseen? Onko nämä aiheet tärkeitä sijoittamisessa? 

 

Inderesin kommentti 

Hei,

Kyllä, toimialojen rakenteet ja yhtiöiden kilpailuedut ja niistä heijastuvat yhtiöiden pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuustasot ovat täysin keskeisiä asioita sijoittamisessa. Tiimimme käyttää paljon aikaa näiden asioiden pohtimiseen ja analysointiin eri yhtiöitä peratessaan. Michael Porterin kirjat ovat varmasti yksi hyvä lähtökohta teemoihin perehtymisessä. Myös muuta kirjallisuutta ja materiaalia aihepiireistä löytyy pilvin pimein. 

Toimialan kasvu- ja kannattavuuspotentiaalien sekä yhtiöiden kilpailuetujen arvioinnissa käytämme hyvin erityyppisiä menetelmiä ja lähteitä. Yleensä työ on helpointa aloittaa määrälliseltä puolelta tutkimalla toimialojen ja/tai yhtiöiden historiallisia numeroita. Etenkin pitkät aikasarjat osoittavat yleensä kohtuullisen hyvin perustason, johon tietty toimala tai yhtiö on erityyppisissä suhdanteissa ja suhdanteiden yli yltänyt. Historia ei tienkään ole tae tulevasta, mutta jos mikään rakenteellinen tekijä ei muutu, lähtökohtaisesti ei ole yleensä perusteltua olettaa myöskään tulosten muuttuvan pitkällä aikavälillä.

Perustasojen selvittämisen jälkeen olennaista on ymmärtää, miksi joku toimiala tai yhtiö on päätynyt juuri niihin numeroihin mihin se on päätynyt. Syy/seuraus-suhteiden ymmärtäminen vaatii sitten hyppäämistä laadulliseen tutkimukseen. Tämä työ taas sisältää kirjojen, osavuosiraporttien, vuosikertomusten, toimialaraporttien, markkinatutkimusten, lehtien, tilastojen tai minkä tahansa relevanttien materiaalien läpikäyntiä. Näitä reittejä pitkin hyvä sijoittaja/analyytikko pystyy muodostamaan käsityksen, mitkä tekijät jonkin toimialan kasvua ja kannattavuutta ajavat tai miksi jonkun yhtiön kehitys on verrokkejaan parempaa/huonompaa (vaatii yleensä kilpailuedun/tai haitan). Luonnollisesti kiikarissa on löytää houkuttelevat fundamentit omaava toimiala (esim. vahvat kysynnän kasvua ajavat ajurit, stabiili luonne, hyvä hinnoiteluvoima molempiin suuntaan arvoketjua, korkea alalletulokynnys, korvaavien tuotteiden/palveluiden puute) ja sieltä vielä yhtiö, jolla on joku kilpailuetu (esim. uniikki tuote/palvelu, brändi, skaala, teknologia, kustannuskilpailukyky, henkilö tms). Lisäksi analyytikon/sijoittajan on syytä arvioida vielä kilpailuedun kestävyyttä ja voimakkuutta. Luonnollisesti myös vaikeammalla toimialalla oleva yritys voi olla hyvä sijoituskohde, jos kilpailuedut ovat riittävän vahvoja eikä toisaalta houkutteleva toimialadynamiikkakaan takaa kaikkien yhtiöiden pärjäävän liiketoiminnassa. Vaikeiden toimialojen kilpailueduttomia yhtiöitä on kuitenkin pitkän tähtäimen sijoituksina syytä välttää.

Laajemmin aihetta on käyty läpi useita kertoja eri formaateissa palvelussamme. Relevantti sisältöä on ainakin Saulin ja Juhan podcast pitkällä aikavälillä menestyvien yhtiöiden piirteistä, joka on kuunneltavissa täältä.

t: Antti