Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tuotto (IRR -laskelma)

Inderes Q&A 13.08.2018 15:35

Osakesalkun vuosituotto: Salkkuni vuosituoton laskennassa olen käyttänyt sisäsäisen koron laskelmaa. Esim. Excelin funktio SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON(pvm;tapahtuma €) Tapahtumat: Sijoitukset kyseisinä päivinä miinus euroina:na. Tuotot, myynnit ja osingot plus euroina kyseisinä päi päivinä. Antaako Teidän mielestä ko. laskelma kuinka oikean vuosituoton salkulle?

(Otsikkoa selkeytetty)

Inderesin kommentti 

Hei,

valittavasti sisäisen koron laskelma ei anna oikeaa kuvaa osakesalkun tuotoista. Sisäisen koron laskelmalla lasketaan tulevia tuottoja investoinneille, eri investointivaihtoehtojen välisessä vertailussa. Sen sijaan sijoittaja haluaa yleensä tietää, mitä salkku tietyllä menneisyyden ajanjaksolla tuottanut. 

Olemme Sijoituskoulussa käyneet läpi osakesalkun tuottojen laskemista täällä https://www.inderes.fi/miten-laskea-osakesalkun-tuotot

Toivottavasti tuo teksti selkeyttää! :)