Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

UPM Energy / Fortum

Inderes Q&A 13.06.2019 14:10 UPMFortum

Hei Antti/Juha! Minkälaisena 'optiona' Antti näkee, UPM Energyn erottamisen UPMstä erilliseksi yhtiöksi ja kumpi olisi parempi vaihtoehto? Listata pörssiin ( vaikkakin liikevaihto on n. 400milj € luokkaa) vai myydä se? Energian puolen tuotot ovat kummiskin pienempiä, mutta taasen huomattavasti defensiivisempää. Sitten Juhalle kysymys: UPM Energyllä on 9 Vesivoimalaa, sekä lukuisia osakkuuksia. Fortumia varmasti kiinnostaisi UPM:n energia puoli. Vaikka nyt on velkaa, niin varmaan voisi parinvuoden päästä miettiä tätä ostokohdetta?/ osallistumista listautumiseen. Ongelmaksi voi varmasti muodostua hinta, Nalle on kova bisneskiho, joka ei varmasti ilmaiseksi halua myydä mitään. Mistä Nalle saisi parhaat fyrkat, vai onko järkevintä pitää Energia omissa käsissä? Fortum taasen ei varmasti halua ostaa mitään yli hinnalla. Listautumisessa pitänee antaa vähän alennusta. Olisi kiva kuulla analyytikoiden tuumauksia asiasta. :) Lämmintä kesää koko Inderesin Foorumille!

Inderesin kommentti 

Hei,

UPM Energyn listaaminen ja/tai irrottaminen oli edellisen vuosikymmenen vaihteessa kuumakin puheenaihe, mutta sittemmin spekulaatiot ovat rauhoittuneet.

Periaatteessa UPM Energy irtoaisi konsernista hyvinkin kivuttomasti ja yhtiön Suomen paperintuotannon supistuessa rakenteellisesti UPM:n strateginen intressi Energyyn laskee koko ajan (sähköomavaraisuus on tärkeää paperin tuotannon kilpailukyvyn kannalta). Näin ollen omistusjärjestelyissä voisi olla hyvinkin järkeä UPM:n kannalta, jos hinta olisi riittävän hyvä. Toisaalta Energy jauhaa yhtiölle hyvää ja verrattain defensiivistä kassavirtaa. UPM:llä ole varsinaisesti ylimääräistä rahan tarvetta, kun huomioidaan yhtiön rahavirta ja nettovelattomassa taseessa oleva velkakapasiteetti, jotka riittävät todennäköisesti hyvin 2020-luvun melko mittavien investointisuunnitelmien (ml. Uruguayn sellutehdas, Kotkan biojalostamo ja Sakan biokemikaalitehdas) toteuttamiseen yhdessä yhtiön liiketoiminnan rahavirran kanssa. En myöskään usko, että konservatiivisesti pääomaa käyttävällä UPM:llä olisi lisää huomattavan houkuttelevia investointikohteita putkessa tai edes halua yrittää tehdä vielä useampia suurinvestointeja lähes yhtä aikaa.

Näin ollen selkeä logiikka Energyn myymisestä tai listaamisesta puuttuu UPM:n perspektiivistä juuri nyt, ellei hinta ei olisi poikkeuksellisen korkea. Jonkun mittavan ja hyvin houkuttelevan yritysjärjestelymahdollisuuden ilmaantuminen voisi toki muuttaa tilannetta, mutta tämä ei ole mielestämme erityisen todennäköinen tai välttämättä edes tavoiteltu skenaario.

UPM:n taseessa energiaosakkeiden (ml. PVO:n eri osakesarjoja ja Kemijoki Oy:tä ja muutamia pienempiä omistuksia) arvo oli viime vuoden lopussa 2159 MEUR (arvostettu käypään arvoon pohjautuen kassavirtamalliin ja alhaiseen 5,5 %:n tuottovaatimukseen). Lisäksi Energyn omaisuuteen kuuluu 9 vesivoimalaa, joten yhteensä UPM Energyyn sijoitettu pääoma oli 2346 MEUR. Tälle sijoitetulle pääomalle UPM Energy sai 5,3 %:n tuoton viime vuonna (ROCE-%). Fortumin ROCE-%:n tavoite on 10 %. Tätä selvästi alemmalla tuotolla yhtiön olisi hyvin epäloogista ostaa omaisuutta (tai vaihtoehtoisesti pystyä tuplaamaan UPM Energyn tulos, mikä on epätodennäköistä) ja toisaalta UPM:n into myydä energiaomaisuuttaan alle tasearvon lienee varsin vähäinen. Näistä lähtökohdista onkin hyvin vaikea nähdä, että UPM ja Fortum löytäisivät yksimielisyyden UPM:n energiaomaisuuden hinnasta.

t: Antti