Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

UPM & Mahdolliset Investoinnit

Inderes Q&A 06.05.2019 13:50 UPM

Hei Antti! Minkälaisena kurssiajurina näet, UPM:n mahdolliset investoinnit ( ajatellen pitkää osakeholdausta )? - 2(?)Mrd €. Uruguayn sellutehdas 2?milj. tonnia sellua -> Miten vaikuttaa sitten markkinaan ja sellun hintaan moinen kapasiteetti - Frankfurtin Biokemikaali tehdas? - Kotkan Biobolttoaine tehdas?

Inderesin kommentti 

Hei, kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä.

Pitkän aikavälin UPM-sijoittajan tuotto-odotuksen kannalta mainitut kolme suurta projektia ovat mielestäni hyvin kriittisiä, sillä merkittävä osa UPM 2020-luvun tulospotentiaalista pitäisi tulla näistä projekteista, kun yhtiön 2010-luvulla kulkema pitkä ja menestyksekäs säästöjen, tehostamisen ja maltillisten pullonkaulainvestointien tie on jo vähintäänkin kääntymässä loppusuoralle (vaikka toki kustannustehokkuuden ylläpito on metsäsektorilla jatkuva prosessi). Pitkän aikavälin sijoittajan kannaltahan kyse on pitkälti siitä, millaisen tuotto-odotuksen yhtiö kykenee saamaan miljardiluokan investoinneilleen (ja ylipäätänsä nouseeko tuotto-odotus riittäväksi, että investoinnit päästään tekemään).

Jotain haarukkaa pitkän aikavälin tuotto-odotuksille voi hakea esimerkiksi yhtiön Biorefining-divisioonan taloudellisista tavoitteista. UPM tavoittelee Biorefining -divisioonassa yli 14 %:n ROCE-%:a. Jos yhtiö pystysi saamaan mainituille yhteensä yli kolmen miljardin arvoisille projekteille sekä näihin liiketoimintoihin sitoutuvalle käyttöpääomalle tämän tavoitetuoton, kasvaisi yhtiön oikaistu liikevoitto yli 500 MEUR eli yli 30 % suhteessa vuoden 2018 tasoon. Tämä tuloskasvu olisi osakekurssille luonnollisesti pitkällä aikavälillä vahva ajuri. Korostamme kuitenkin, että 14 %:n tavoite on mielestämme varsinkin perinteiselle sellutehtaalle (Uruguayn projekti) pitkässä juoksussa varsin kova ja tälle tasolle yltäminen alusta asti vaatii erinomaisen projektin. Tämä johtuu arviomme mukaan siitä, että Uruguayn projekti ja 2020-luvulle todennäköisesti osuvat muut projektit lisäävät sellun tarjontaa ja laskevat hintaa nykyiseltä historiallisesti erittäin korkealta tasolta. Kotkan ja Frankfurtin hankkeiden kohdalla tuotto-odotuksia on taas erittäin vaikea arvioida nykytiedon valossa, koska kyseessä ovat uudentyyppiset liiketoiminnat. Niissä tuotto-odotukset voivat muodostua hyvässä skenaariossa korkeiksikin, mutta toisaalta myös riskit (ml. teknologia, kaupalliset asiat, regulaatio jne.) ovat ylhäällä eikä 14 %:n ROCE-% välttämättä siten edes riitä näiden investointien toteuttamiseen.

Pitkän aikavälin sijoittajille kriittistä tässä vaiheessa onkin luottamus UPM:n johdon onnistumiseen pääoman allokoinnissa. UPM:n viime vuosien suoriutumisen valossa olemme varsin luottavaisia, että yhtiö ei ainakaan lyö pääomia kiinni aivan liian heikon tuotto-odotuksen projekteihin (joissa sijoitetun pääoman tuotolla olisi riski jäädä alle pääoman kustannuksen), mikä laskee jossain määrin suurin investointisuunnitelmiin liittyvää riskitasoa yhdessä yhtiön väkivahvan taseen kanssa. Tuottotavoitteisiin tai edes niiden lähelle yltäminen voi sen sijaan olla haastavampaa, mutta tarkempien arvioiden tekeminen on toistaiseksi vaikeaa, sillä yhtiön antamat taustatiedot projekteista on vielä hyvin vähäisiä.

t: Antti