Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Hei Miksi Inderes ei esitä P/FCF lukua yhtiöistä yhtiösivuilla? Raporteistahan P/kassavirta löytyy, ja kassavirta/osake myös. Erityisen usein kassavirtaa ja erityisesti vapaata kassavirtaa koskevia mainintoja ei kuule myöskään videoilla. Kirjallisuudessa kuitenkin kuulee puhuttavan paljon kassavirtojen merkityksestä verrattuna esimerkiksi osakekohtaiseen tulokseen. Ovatko nämä enemmän mielipideasioita, vai onko Inderesillä jokin erityinen syy poisjättämiseen (tai kenties itsellä väärää/vanhentunutta tietoa kassavirran merkityksestä)?

Inderesin kommentti 

Kiitoksia hyvästä kysymyksestä!

Yhtiösivuilla ei tosiaan ole P/FCF-lukua, ja tätä asiaa voisimme pohtia. Lähtökohtaisesti olemme pyrkineet esittämään yhtiösivuilla sijoittajille tutuimmat ja tärkeät avaintiedot, tunnusluvut ja arvotuskertoimet. Samalla pyrimme myös yleisessä kommunikaatiossamme puhumaan mahdollisimman paljon tutuilla termeillä, mikä voi viedä huomion liikaakin esimerkiksi P/E-lukuihin (se tutuin arvostuskerroin). Yleensä tulospohjainen arvostus myös ajaa osakekurssia, mikä on yksi syy sen painottamiselle. Analyytikot kyllä pyrkivät katsomaan arvostusta mahdollisimman monelta kulmalta.

Kassavirta on tietysti sijoittajille tärkeää, mutta ei välttämättä niin tuttu eikä P/FCF-luvun tulkitseminen ole yksinkertaista. Vapaa kassavirta voi vaihdella voimakkaasti esimerkiksi yhtiön investointien mukana, jolloin luku indikoisi osakkeen olevan kallis, vaikka investoinnit tehtäisiin erittäin hyvällä tuotto-odotuksella. Vastaavasti investoinneissa pihistely voi saada jonkun osakkeen näyttävän kassavirtapohjaisesti lyhyellä tähtäimellä halvalta, mutta pahimmillaan ali-investoinnit voivat johtaa pitkän ajan kilpailukyvyn rapautumiseen.  Kassavirtaa on myös erityisesti kvartaalitasolla vaikea ennakoida, sillä esimerkiksi nettokäyttöpääoman kehitys ja investoinnit voivat heilua lyhyellä tähtäimellä paljon ja niihin vaikuttavat myös ajoitukselliset tekijät. Kyseessä on siis suhteellisen paljon vaihteleva ja vaikeasti ennakoitava tunnusluku, minkä takia sitä on vaikea käyttää monen yhtiön arvostuksessa. Samoista syistä eri yhtiöiden lyhyen tähtäimen kassavirtakertoimia on suhteellisesti vaikea verrata toisiinsa. Tuloksessa poistot ja aktivoinnit (ei toki tehdä kaikista) jakautuvat pidemmälle aikavälille kirjanpitosäädöksien mukana, jolloin heilunta ei ole niin voimakasta kuin kassavirrassa. Tietylle vuodelle P/FCF-kertoimen käyttäminen on siten hieman kyseenalaista, koska luku voi olla myös harhaanjohtavaa. Sen sijaan yhtiöille, joilla on hyvin vakaa kassavirtaprofiili, se voi toimia erinomaisesti.

Yleisesti keskustelemme kassavirrasta enemmän, jos näemme yhtiön tuloksessa ja kassavirrassa pidemmällä aikavälillä merkittävän poikkeaman. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, jos yhtiö on tehnyt suuria investointeja historiassa, nämä tuottavat huomattavaa kassavirtaa eikä uusille investoinneille ole kuitenkaan tarvetta. Silloin kassavirta on oletettavasti pidemmän aikaa selvästi tulosta suurempi (poistot suurempia kuin investointitarpeet), jolloin kyseessä voi olla sijoittajille mielenkiintoinen kassavirtacase. Silloin fokus kassavirtaan on selvästi normaalia suurempi, ja se voi myös määrittää osakkeen hinnoittelua. Kassavirtacaset ovat kuitenkin selvässä vähemmistössä ja niiden profiili voi myös muuttua nopeasti, kun yhtiö alkaakin jälleen investoimaan. Toisaalta huomiomme kiinnittyy tietysti kassavirtaan, jos yhtiö tulee mahdollisesti tarvitsemaan uutta rahoitusta tai on ajautunut esimerkiksi rahoitusvaikeuksiin.

Sijoittajille kassavirta on kyllä joka tapauksessa tärkeä asia, ja liittyy myös liiketoimintamalliin. Vähintään laajoissa raporteissa analyytikoiden pitäisi käydä läpi yhtiön kassavirtaprofiili, liiketoimintamalli (tässä tapauksessa oleellista on esim. sitooko käyttöpääomaa ja millainen pitkän aikavälin investointitarve on) ja näiden tekijöiden mahdollinen vaikutus osakkeen hinnoitteluun. Lisäksi kassavirtamalli (DCF) on tietysti yksi elementti arvonmäärityksessä.

Voisimme joka tapauksessa pohtia sitä, tulisiko yhtiösivuille myös joitakin kassavirtakertoimia, ja miten voisimme terävöittää omaa kommunikaatiomme. Olet todennäköisesti oikeassa siinä, että kassavirta jää meillä liian usein paitsioon, ellei ole mitään erityistä syytä kommunikoida sitä tarkkaan.

Ystävällisin terveisin,

Juha