Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Voidaanko Verkkokaupan kulurakennetta vieläkin pitää poikkeuksellisen alhaisena, kun huomioidaan yhtiön kasvupanostukset?

Inderesin kommentti 

Hei,

Matala kustannusrakenne on edelleen yhtiön tärkein kilpailuetu, sillä se antaa yhtiölle liikkumavaraa kasvupanostusten tekoon. Suhteessa Giganttiin ja Poweriin, joilla molemmilla on noin 40 kivijalkamyymälää, kulurakenne on selvästi matalampi.

Verkkokauppa.comin kiinteät kulut suhteessa liikevaihtoon eivät ole kuitenkaan odotustemme mukaan skaalautuneet kasvaneen myynnin myötä. Suurin selittävä tekijä on ollut Raision myymälän avaus (maaliskuu 2018). 2017 kiinteät kulut olivat 11,4 % liikevaihdosta, 2018 kiinteät kulut olivat 12,5 % liikevaihdosta ja tänä vuonna odotamme niiden olevan myös noin 12,5 % liikevaihdosta. Tämän vuoden kulujen kasvua selittää se, että markkinointia ja henkilöstöä on lisätty reippaasti. (Muutin luvut ei-IFRS 16 luvuiksi, jotta ne ovat vertailukelpoisia).

Gigantilla 2018/4 tilinpäätöksessä kulut olivat 14,8 % liikevaihdosta ja Powerilla 2017 tilinpäätöksessä 18,9 % liikevaihdosta.

Alempien kulujen ansiosta Verkkokauppa.com kykenee tarjoamaan kilpailukykyisiä hintoja, mutta kilpailijoilla on etuna isommat volyymit, jolloin ne saavat arviomme mukaan hieman edullisimpia ostohintoja tavarantoimittajilta ja yhteiset toiminnot esim. IT-järjestelmä hallinto skaalautuvat paremmin isommalle volyymille, jos ne on keskitetty.

Ote tänään julkaistusta yhtiöpäivityksestä: https://www.inderes.fi/fi/lyhyen-ajan-positiiviset-ajurit-puuttuvat

”Yhtiön merkittävänä etuna sen pääkilpailijoihin on matala kustannusrakenne. Pääkilpailijat Gigantti (emoyhtiön Dixons Carphone liikevaihto 10 000 MEUR) ja Power (emoyhtiön liikevaihto noin 1000 MEUR) toimivat useammassa maassa ja saavat kokonsa puolesta arviomme mukaan hieman parempia ostoehtoja ja ostohintoja tavarantoimittajilta kuin Verkkokauppa.com. Saadakseen kilpailijoitaan myös volyymieduissa kiinni Verkkokauppa.comin kasvu on tässä vaiheessa tärkeää sekä kodinelektroniikassa, mutta myös uusissa tuotekategorioissa, joissa volyymit ovat vielä matalia. Yhtiö onnistui Suomessa viime vuonna parantelemaan asemiaan suhteessa Poweriin, jonka B2C-myynti kasvoi 1 % ja kokonaismyynti laski 6 % myös sen kärsittyä tukkukaupan laskusta. Arviomme mukaan Power on tänä vuonna ollut kuitenkin selvästi kasvuhakuisempi. Gigantin Suomen luvut eivät vielä ole julkisia.”

T. Olli V.