Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Inderes IR Solutions

Inderesin IR Solutions -liiketoiminnan datapohjaiset ja analyysiin perustuvat strategiset palvelut auttavat pörssiyhtiöitä kehittämään sijoittajaviestintäänsä. Palvelun keskiössä ovat 1) sijoittajaviestinnän tulosten mittaaminen ja seuranta, 2) sijoittajaviestinnän tehokkaaseen toteuttamiseen kehitetyt modernit työkalut ja 3) viimeisin ymmärrys markkinasta, kohdeyhtiöstä ja sijoittajakentästä.

Minna Avellan

Minna Avellan

IR-ratkaisut

Sijoittajasivusto SaaS-palveluna

Palvelukuvaus

Inderes tarjoaa pörssiyhtiön sijoittajasivujen tuottamisen ja ylläpidon avaimet käteen -periaatteella. Tavoitteenamme on rakentaa maailman parhaat sijoittajasivut, jotka ovat kaikkien yhtiöiden saatavilla.

Sijoittajasivujen sisällön määrittely: Inderes suunnittelee sijoittajasivuston rakenteen ja sisällön yhtiön brändi-ilmeen mukaisesti. Sivusto rakennetaan vastaamaan erityisesti sijoittajien toiveita ja odotuksia. Suunnittelussa huomioidaan sääntelyn asettamat vaatimukset pörssiyhtiön internetsivuille. Rakenne- ja sisältöehdotus hyväksytetään asiakkaalla.

Tekninen toteutus: Palvelumuotoiluvaiheen pohjalta sivut toteutetaan teknisesti. Asiakkaalle muodostetaan hallintanäkymä, josta sisältöä voi päivittää, sekä dashboard-näkymä sivuston kävijäseurantaan. Sivusto integroituu Inderes-palveluun, jolloin päivittyvät sisällöt näkyvät myös Inderes-käyttäjille ja yhtiön seuraajille Inderes-palvelussa.

Ylläpito: Tekninen tuki ja ylläpito. Huolehdimme asiakkaan puolesta, että sivustot ovat jatkuvasti lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Sisältöjen ylläpidosta vastaa Inderes, viestintäkumppani tai yhtiö itse sopimuksen mukaan.

Palvelun integraatiot ja työkalut

 • Webcastit ja yhtiöön liittyvät inderesTV-sisällöt
 • Inderes Sijoittajasentimentti -palautteenkeruutyökalu
 • Yhtiön Commissioned Research -osakeanalyysit
 • Inderesin ennusteet ja analyysit
 • Inderes Sijoittajafoorumi -keskustelu yhtiöstä (Inderesin moderoima)
 • Oman seuraajakunnan kerääminen
 • Mediaosumat ja nostot
 • Virtuaali/hybridiyhtiökokoukset ja ilmoittautumiset
 • Modular Financen osaketyökalut

Palvelun hyödyt

 • Hyödynnämme yksinkertaista SaaS-liiketoimintamallin logiikkaa, jossa tuotekehityspanostukset ja -kustannukset jakautuvat useiden yhtiöiden kesken. Tämä mahdollistaa tuotteen demokratisoinnin ja erinomaisten IR-sivustojen tuomisen kaikkien yhtiöiden saataville.
 • Inderesillä on lähes 70 000 rekisteröitynyttä sijoittajaa kytkettynä ekosysteemiimme ja tiedämme, mistä yhtiöistä kukin sijoittaja on kiinnostunut. Pystymme yhdistämään pörssiyhtiön ja siitä kiinnostuneet sijoittajat tehokkaammin sekä samalla tarjoamaan sijoittajille kohdennetumpaa jakelua.
 • Inderes tuottaa valtavasti sisältöjä, jotka pystymme kytkemään sijoittajasivustoon. Näin IR-sivuston sisällöstä tulee rikkaampi, eikä se ole pelkästään yhtiön tuottaman sisällön varassa.
 • Inderesin intohimona on tuottaa palveluja ja ratkaisuja sijoittajille. Tiedämme, miten rakennetaan sellaiset sijoittajasivut, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin sijoittajan tarpeita.

Inderes Sijoittajasentimentti

Palvelukuvaus

Inderesin sijoittajasentimenttikartoitus auttaa pörssiyhtiötä mittaamaan ja selvittämään sijoittajaviestintänsä laatua. Sijoittajat pystyvät antamaan inderes.fi- ja kauppalehti.fi-alustalla pörssiyhtiöiden johdolle jatkuvasti suoraa palautetta siitä, miten he näkevät yhtiön sijoituskohteena ja kuinka hyvin yhtiöt ovat onnistuneet sijoittajaviestinnässä ja omistajien palvelemisessa. Pörssiyhtiöt voivat hyödyntää palautetta markkinaodotusten hallinnassa ja oman sijoittajaviestintänsä kehittämisessä.

 • Kattavalla otoksella toteutettava kysely sijoittajien näkemyksistä
 • Yhtiön pisteet ja sijoittuminen seitsemällä eri osa-alueella: sijoittajaviestinnän totuudenmukaisuus ja riittävyys, johdon luotettavuus, strategian selkeys ja uskottavuus, lyhyen tähtäimen tuloskasvunäkymät, pitkän aikavälin houkuttelevuus ja kilpailuetujen vahvuus
 • Tarkempi vertailu valittuihin verrokkiyhtiöihin
 • Pidemmän aikavälin kehitys ja yksittäisten toimenpiteiden vaikutus sentimenttiin
 • Käyttäjien vapaamuotoiset kommentit

Data yhdessä Inderesin syvällisen kohdeyhtiötuntemuksen kanssa auttaa paikallistamaan yhtiön sijoittajaviestinnän kehityskohdat ja kehittämään yhtiön sijoittajatarinaa sijoittajan näkökulmasta.

Sijoittajasentimenttityökalu mahdollistaa sijoittajaviestinnän säännöllisen mittaamisen. Yhtiöille tämä tarkoittaa systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa sijoittajaviestintää.

Tutkimuksen toteutus

 • Inderes.fi- ja kauppalehti.fi-alustalla sentimenttiin osallistuville vastaajille esitetään samaa mieltä – eri mieltä -väittämiä
 • Vastaukset muutetaan numeerisiksi arvoiksi
  • Jos käyttäjä vastaa olevansa täysin samaa mieltä väittämän kanssa, numeeriseksi arvoksi tulee 100
  • Jos käyttäjä vastaa olevansa täysin eri mieltä väittämän kanssa, numeeriseksi arvoksi tulee 0
  • Täydet 100 pistettä saadakseen jokaisen vastaajan täytyisi olla täysin samaa mieltä väittämän kanssa
 • Yrityskohtaisen tuloksen laskemiseksi algoritmi tutkii kaikki viimeisen kuuden kuukauden aikana annetut vastaukset ja painottaa ne erilaisten painotussääntöjen mukaisesti:
  • Uudemmille vastauksille annetaan korkeampi painoarvo kuin vanhemmille
  • Eri käyttäjien vastaukset saavat eri painotuksen vastaajan relevanssin mukaisesti
  • Vastausten painotusta määrittää myös vastaajien vastaushistoria

Sijoittajasentimenttityökalun asentaminen yhtiön omille sijoittajasivuille

 • Inderesin sijoittajasentimenttityökalun asentaminen yhtiön omille IR-sivuille
 • Sama kyselypohja kuin inderes.fi- ja kauppalehti.fi-palvelussa (seitsemän kysymystä ja avoimet kommentit)
 • Kohdennettu tavoittavuus etenkin analyytikoiden ja institutionaalisten sijoittajien keskuudessa
 • Avoimen (laadullisen) palautteen painottaminen
 • Yhtiön käyttöön tarjotaan Inderesin tuottama dashboard, joka mahdollistaa palautteen reaaliaikaisen seurannan

Räätälöity perception study

 • Yhtiön on mahdollista laajentaa peruskyselypohja täysin räätälöidyksi ja yksityiskohtaiseksi perception studyksi
 • Yhtiö voi tehdä tämän dashboardin kautta
 • Tarjolla valmiita kysymyspatteristoehdotuksia tai yhtiö voi räätälöidä täysin mieleisensä kyselyn
 • Yhtiö voi tarkastella tuloksia dashboardin kautta (ei sisälly Inderesin tuottamiin neljännesvuosiraportteihin)

Sijoittajaviestinnän strateginen konsultointi

Palvelukuvaus

Sijoittajatarinan rakentaminen: Autamme yhtiötä kirkastamaan sijoittajatarinan sijoittajan kannalta olennaisiin pääkohtiin ja sidomme numerot osaksi sijoittajatarinaa. Hyödynnämme työssä sijoittajasentimenttikartoituksen tuloksia sekä ymmärtämystämme markkinasta, kohdeyhtiöstä ja sijoittajakentästä.

 • Kuvataan, miksi yhtiö toimii sijoittajan kannalta kiinnostavalla markkinalla ja iskee kiinnostaviin trendeihin.
 • Perustellaan, miksi yhtiö erottuu tässä markkinassa.
 • Kerrotaan, millä askelmerkeillä yhtiö ottaa markkinapotentiaalin haltuun.
 • Avataan, kuinka yhtiö tekee omistajilleen rahaa.
Esimerkkiyhtiön sijoittajasentimentin kehitystä kuvaava graafi.
Esimerkkiyhtiön sijoittajasentimentin kehitystä kuvaava graafi.
Minna Avellan

Minna Avellan

IR-ratkaisut

Minna Avellan (KTM, CEFA) on toiminut yli 15 vuoden ajan sijoittajaviestinnän parissa pörssiyhtiössä, konsulttina ja pankkiiriliikkeessä. Hän vastasi vuosina 2012-2019 Tikkurila Oyj:n sijoittajaviestinnästä. Tänä aikana Regi Nordic IR ja Pörssisäätiö palkitsivat yhtiön sijoittajaviestinnän kahdeksan kertaa.