Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Inderes IR Insights

Inderesin IR Insights -liiketoiminnan datapohjaiset ja analyysiin perustuvat strategiset palvelut auttavat pörssiyhtiöitä kehittämään sijoittajaviestintäänsä.

Minna Avellan

Minna Avellan

Business Director

Inderesin sijoittajasentimentti ja sijoittajatarinan kirkastaminen

Inderesin sijoittajasentimenttikartoitus auttaa pörssiyhtiötä mittaamaan ja selvittämään sijoittajaviestintänsä laatua. Sijoittajat pystyvät antamaan inderes.fi- ja kauppalehti.fi-alustalla pörssiyhtiöiden johdolle jatkuvasti suoraa palautetta siitä, miten he näkevät yhtiön sijoituskohteena ja kuinka hyvin yhtiöt ovat onnistuneet sijoittajaviestinnässä ja omistajien palvelemisessa. Pörssiyhtiöt voivat hyödyntää palautetta markkinaodotusten hallinassa ja oman sijoittajaviestintänsä kehittämisessä.

  • Kattavalla otoksella toteutettava kysely sijoittajien näkemyksistä
  • Yhtiön pisteet ja sijoittuminen seitsemällä eri osa-alueella: sijoittajaviestinnän totuudenmukaisuus ja riittävyys, johdon luotettavuus, strategian selkeys ja uskottavuus, lyhyen tähtäimen tuloskasvunäkymät, pitkän aikavälin houkuttelevuus ja kilpailuetujen vahvuus
  • Tarkempi vertailu valittuihin verrokkiyhtiöihin
  • Pidemmän aikavälin kehitys ja yksittäisten toimenpiteiden vaikutus sentimenttiin
  • Käyttäjien vapaamuotoiset kommentit

Data yhdessä Inderesin syvällisen kohdeyhtiötuntemuksen kanssa auttaa paikallistamaan yhtiön sijoittajaviestinnän kehityskohdat ja kehittämään yhtiön sijoittajatarinaa sijoittajan näkökulmasta.

Sijoittajasentimenttityökalu mahdollistaa sijoittajaviestinnän säännöllisen mittaamisen. Yhtiöille tämä tarkoittaa systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa sijoittajaviestintää.

Esimerkkiyhtiön sijoittajasentimentin kehitystä kuvaava graafi.
Esimerkkiyhtiön sijoittajasentimentin kehitystä kuvaava graafi.

Sijoittajatarinan jalkauttaminen

Inderes auttaa pörssiyhtiöitä sijoittajatarinan jalkauttamisessa, kuten sijoittajaesitysten ja verkkosivujen kehittämisessä.

Valmennukset

Inderes järjestää valmennuksia pörssiyhtiön sääntelystä, sijoittajien odotuksista ja sijoittajatarinan rakentamisesta.

Pääomamarkkinapäivän konsultointi

Inderes auttaa sekä pörssiyhtiötaipaleensa alussa olevia että kokeneita yhtiöitä järjestämään sijoittajien tarpeisiin vastaavia pääomamarkkinapäiviä. Palvelu räätälöidään yhtiön tarpeen mukaan.

  • Ohjeet hyvän pääomamarkkinapäivän järjestämiseen
  • Pääomamarkkinapäivän sisällön konsultointi ja toteutus, ml. webcast-palvelut
  • Räätälöidyn palautteen kerääminen osallistujilta
Minna Avellan

Minna Avellan

Business Director

Minna Avellan (KTM, CEFA) on toiminut yli 15 vuoden ajan sijoittajaviestinnän parissa pörssiyhtiössä, konsulttina ja pankkiiriliikkeessä. Hän vastasi vuosina 2012-2019 Tikkurila Oyj:n sijoittajaviestinnästä. Tänä aikana Regi Nordic IR ja Pörssisäätiö palkitsivat yhtiön sijoittajaviestinnän kahdeksan kertaa.