Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ennustamme tietokannassamme olevien yhteensä 108 pörssiyhtiön liikevaihtojen mediaanikasvuksi noin prosentin Q4-tuloskaudella. Euron heikentymisestä ja Euroopan piristyvästä talouskasvusta huolimatta liikevaihdon kasvu jää vaisuksi johtuen selvästi heikentyneistä Venäjän ruplasta ja Ruotsin kruunusta, Suomen vaisusta taloustilanteesta ja globaalisti vaisusta investointihyödykkeiden kysynnästä. Globaali talouskasvu on tällä hetkellä pitkälti länsimaisten kuluttajien varassa ja vain harva pörssimme yhtiö hyötyy tästä merkittävästi. Liikevoittojen (ilman kertaeriä) odotamme kasvavan noin 4 %:lla yhtiöiden edelleen jatkuvien aktiivisten säästötoimien sekä liikevaihdon lievän kasvun tuoman tulosivun myötä. Ennusteet ovat varsin varovaisella tasolla ja näkemyksemme mukaan se rajaa selvästi tulospettymyksiin liittyvää riskiä.

Tuloskauden suurin huomio tulee keskittymään yhtiöiden näkymiin ja ohjeistuksiin. Markkinat odottavat alkaneen vuoden osalta noin 11 %:n oikaistun liikevoiton kasvua (Inderes 10 %) ja tähän tuloskasvuun haetaan nyt rakennuspalikoita. Kustannussäästöillä tulee edelleen olemaan rooli ensi vuoden tulosparannuksessa, mutta suurimman osan tulosparannuksesta täytyy syntyä liikevaihtojen kasvusta syntyvän tulosvivun kautta. Yllä olevasta graafista näkyy selvästi, miten tuloskasvu ja liikevaihto kulkevat seuraamillamme yhtiöillä käsi kädessä ja jo pienelläkin liikevaihdon kasvulla saadaan aikaan merkittävä tulosvipu.

Markkinaympäristö on Q4:n ja alkuvuoden aikana säilynyt arviomme mukaan kohtuullisena, mutta varsin kaksijakoisena. Euroopassa kysyntätilanne on todennäköisesti parantunut edelleen EKP:n elvytyksen, heikentyneen euron ja halventuneen öljyn ansiosta. Vastaavasti kehittyvillä markkinoilla toimintaympäristö on näkemyksemme mukaan jatkanut heikentymistään. Yleinen epävarmuus on edelleen korkealla tasolla ja uskomme tämän heijastuvan myös yhtiöiden tulevaisuuden näkymissä sekä ohjeistuksissa. Odotamme linjan olevan viime vuoden tapaan suhteellisen varovainen, mutta pääosin yhtiöiden tulisi kuitenkin ohjeistaa tulosparannuksen jatkumista, jotta markkinoiden tuloskasvuodotuksia voidaan pitää realistisina.

Konepajat kärsivät edelleen investointihyödykkeiden vaisusta kysynnästä, mikä heijastuu Q4:lla yhtiöiden tilauskertymiin. Monien konepajojen tilauskannat heikentyivät viime vuoden aikana voimakkaasti ja niiden antama tuki heikkenee vuonna 2016. Q4-tulokset ovat kuitenkin todennäköisesti kohtuullisen hyviä. Metsäyhtiöiden tulosten odotamme yltävän hyvän vertailukauden tasolle ja markkinatilanteessa ei arviomme mukaan ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Kotimarkkinayritykset kärsivät edelleen Suomen vaisusta taloustilanteesta ja Venäjä-yhtiöiden osalta ruplan raju heikentyminen ja talouden syöksy pitävät toimintaympäristön haastavina. Finanssisektorin yhtiöiltä odotamme kautta linjan erittäin vahvoja tuloksia.

Lisäksi tilinpäätöksien yhteydessä katseet kääntyvät luonnollisesti osinkoihin. Odotamme hyvää osinkokautta ja ennustamme osinkojen kasvavan noin 5 %:lla (mediaani) vuoden takaisesta tuloskasvun vetämänä. Osinkotuottojen mediaani on myös hyvällä, noin 4 %:n tasolla ja pörssistämme löytyy useita yhtiöitä, jotka tarjoavat tällä hetkellä yli 7 %:n osinkotuottoa. Ennusteidemme mukaan ensi kevään parhaita osingonmaksajia ovat mm. Bittium (35 % ylisuuren kassan purku), Fortum (10 %), eQ (8,2 %), TeliaSonera (8 %), Ramirent (7,5 %), CapMan (7,5 %) ja osingostaan jo ilmoittanut Kesko (7,5 %). Pidämme myös mahdollisena, että tulemme näkemään lisäosinkoja useammilta yhtiöiltä, sillä monien yhtiöiden taseet ovat erinomaisessa kunnossa ja investointihalukkuus on edelleen matalalla tasolla. Näin ollen painetta pääoman palauttamiselle on, joskin nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa on ymmärrettävää, että yhtiöt haluavat säilyttää taseessaan ylimääräistä puskuria. Käsittelimme osinkonäkymiä tarkemmin joulukuun alun kirjoituksessamme.

Alkuvuoden rajun kurssilaskun myötä Helsingin pörssi on mielestämme hinnoiteltu neutraalisti: pörssin P/B 1,8x ja vuoden 2016 ennusteilla laskettu P/E 15x ovat historiallisten keskiarvojen tasolla. Mikäli toimintaympäristö on pysynyt odotuksiemme mukaisesti kohtuullisena ja yhtiöt pystyvät tarjoamaan tukea markkinoiden tulosparannusodotuksille, on osakkeissa mielestämme edelleen nousuvaraa. Mielestämme markkinoiden odotuksia ei tällä hetkellä ole asetettu erityisen korkealle ja jo kohtuullinen suoritus riittänee rauhoittamaan osakemarkkinoita. Uskomme, että polarisaatio vahvojen ja heikkojen yhtiöiden välillä tulee säilymään ja näin ollen osakepoiminnan merkitys tulee kasvamaan pitkän nousumarkkinan kuitenkin lähestyessä loppuaan. Osakevalinnoissa suosimme edelleen pienyhtiöitä, joiden arvostustasot ovat mielestämme edelleen kautta linjan isoja yhtiöitä edullisempia.

Sauli Vilen