Tavalliselle sijoittajalle makrojulkistukset, kuten luvut bruttokansantuotteesta, kuluttajaluottamuksesta, teollisuuden ostopäällikköindekseistä tai työttömyysluvuista, voivat olla hyvinkin abstrakteja. Mikäli pörssikalenterin makroluvut eivät kiinnosta, kannattaa lukea tämä teksti, sillä se saa toivottavasti pohtimaan makrolukuja uusin silmin. Nimittäin akateeminen tutkimus on osoittanut, että talousuutiset, ja tässä uutisilla tarkoitetaan nimenomaan talousindikaattorien julkaisua (em. luvut tärkeimpinä), aiheuttavat liikkeitä sekä osake-, valuutta- että korkomarkkinalla. Toiseksi, liikkeet ovat sitä rajumpia, mitä suurempia yllätykset, eli toteutuneiden lukujen suhde odotuksiin, on. Kolmanneksi, negatiivisiin yllätyksiin on tapana (etenkin valuuttamarkkinalla) reagoida vahvemmin kuin positiivisiin uutisiin, eli negatiiviset uutiset tuppaavat dominoimaan markkinalla.

Akateemisessa tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan talousuutisten vaikutuksia erittäin lyhyellä aikavälillä, muutaman minuutin sisällä lukujen julkistuksen jälkeen, mutta kuten alla olevista kuvioista on huomattavissa, yllätyksillä on myös kestävämpiä vaikutuksia. Esimerkiksi euro/dollari-kurssi on heikentynyt sitä mukaa kuin negatiiviset talousyllätykset ovat lisääntyneet euroalueella. Samansuuntaista kehitystä on ollut myös osakemarkkinalla, eli negatiiviset talousyllätykset ovat osaltaan heikentäneet tulevaisuuden odotuksia ja vähentäneet sijoittajien riskinottohalukkuutta. Toki talousyllätykset eivät ole ainoa laskua selittävä tekijä, sillä osaltaan markkinan käyttäytymiseen vaikuttavat myös poliittiset jännitteet ja rahapolitiikka, mutta yhteys näiden välillä on havaittavissa.

Kuinka sijoittaja voi hyötyä talouslukujen seuraamisesta?

Koska tyypillisesti kuukausittain julkaistavat talousluvut käsittelevät kehitystä koko maan (esim. USA) tai alueen (euroalue) tasolla, niiden avulla ei pysty tekemään perusteellista analyysiä yksittäisten Helsingin pörssin yhtiöiden suhteen. Makroluvut kuitenkin auttavat luomaan kokonaiskuvaa siitä, missä tilanteessa markkinalla ollaan nyt ja mihin mahdollisesti fundamenttien perusteella oltaisiin seuraavaksi menossa. Näin ollen tärkeimmät talousluvut kannattaa ottaa etenkin markkinasta yleisesti kiinnostuneen sijoittajan työkalupakkiin perinteisten yhtiökohtaisten tunnuslukujen ohella.

Mariannen suosikkitalouslukuja on esitelty Sijoituskoulussa, jossa yllätysindeksikin on mainittu.

Inderesin pörssikalenteri päivitettyine konsensusennusteineen (näitä voi kunakin julkaisupäivänä verrata toteutuneisiin lukuihin ja seurailla pörssin liikkeitä) löytyy puolestaan osoitteesta https://www.inderes.fi/porssikalenteri

Mikäli akateeminen tutkimus kiinnostaa, talousjulkistusten vaikutuksia valuuttamarkkinoihin on tutkittu mm. täällä.

Singaporen kokous käynnistyi, markkinoilla ei merkittäviä odotuksia

USA:n presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin historiallinen tapaaminen ei aiheuttanut aamulla merkittävää myllerrystä markkinalla. Odotuksissa oli etenkin ratkaisuja Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta, kansainvälisistä pakotteista ja Korean sodasta, mutta ennakko-odotukset näiden lopputulemasta olivat maltillisia.

Kokouksessa allekirjoitettava lausunto, josta tiedotetaan myöhemmin aamupäivällä, on jo herättänyt median mielenkiinnon.  Joka tapauksessa historiallisen kokousten etenemistä on mielenkiintoista seurata kansainvälisen politiikan näkökulmasta.

Marianne Palmu