Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Adapteo Oyj Pörssitiedote 14.2.2020 klo 07.30 CET

Loka-joulukuu 2019
 • Vuokratuotot olivat 35,1 (10-12/2018: 34,9) miljoonaa euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla vuokratuotot kasvoivat 2 prosenttia.
 • Liikevaihto oli 49,6 (55,5) miljoonaa euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 8 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen käyttökate pysyi 20,6 (20,6) miljoonassa eurossa. Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali nousi 41,6 prosenttiin (37,0).
 • Liikevoitto (EBIT) laski -3,9 (5,6) miljoonaan euroon ja oli -7,8 prosenttia (10,1 prosenttia) liikevaihdosta. Liikevoittoon (EBIT) sisältyi 1,0 (4,3) miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
 • Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja oli 19,0 (22,8) miljoonaa euroa.[1]
 • Kasvuinvestoinnit olivat 4,3 (17,7) miljoonaa euroa.[1]
 • Osakekohtainen tulos oli -0,17 (0,10) euroa.
Tammi-joulukuu 2019
 • Vuokratuotot olivat 132,7 (1-12/2018: 128,8) miljoonaa euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla vuokratuotot kasvoivat 5 prosenttia.
 • Liikevaihto oli 216,2 (220,6) miljoonaa euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto pysyi ennallaan.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 88,5 (83,6) miljoonaa euroa, kasvua 6 prosenttia. Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali nousi 40,9 (37,9) prosenttiin.
 • Liikevoitto (EBIT) laski 22,1 (42,6) miljoonaan euroon ja oli 10,2 prosenttia (19,3 prosenttia) liikevaihdosta. Liikevoittoon (EBIT) sisältyi 12,4 (5,2) miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
 • Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,5 prosenttia (31.12.2018: 12,1 prosenttia)
 • Nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 4,5.
 • Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja oli 65,7 (57,6) miljoonaa euroa.[1]
 • Kasvuinvestoinnit olivat 29,1 (46,7) miljoonaa euroa.[1]
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,63) euroa.
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,12 euroa osakkeelta.

[1] Carve-out -perusteisesti

Toimitusjohtajan katsaus

Tämänpäiväisessä tilinpäätöstiedotteessaan vuodelta 2019 Adapteo-konserni raportoi vuokratuottojen olleen 35,1 (34,9) miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä. Kiinteillä valuuttakursseilla vuokratuotot kasvoivat 2 prosenttia. Liikevaihto oli 49,6 (55,5) miljoonaa euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 9 prosenttia. Vertailukelpoinen käyttökate oli 20,6 (20,6) miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuokra neliömetriä kohden oli 159 euroa (156). Vapaa kassavirta kasvoi 36,5 (11,0) miljoonaan euroon, mikä korostaa kasvuinvestointien harkinnanvaraista luonnetta. Hallitus ehdottaa tilikauden 2019 osingoksi 0,12 euroa osakkeelta.

"Vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä markkina-aktiviteetti jatkui heikkona päämarkkina-alueellamme. Huolimatta vuoden toisen puoliskon heikosta markkinasta, Adapteo saavutti tyydyttävän tuloksen, johon vaikuttivat keskitetty ja kohdennettu kustannusten ja tuloksellisuuden hallinta. Turvaamme liikevoiton vakauden ja vahvistamme markkina-asemaamme entisestään keskittymällä entistä enemmän kaupallisiin ja operatiivisiin kehitysohjelmiimme. Vuoden aikana Ruotsin julkisen sektorin kysyntä on vähentynyt oleellisesti, mikä vaikutti vuoden jälkipuoliskon liikevaihtoomme ja vaikuttaa myös tulevina vuosineljänneksinä," toteaa Adapteo Oyj:n toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hageby.

Julkisen sektorin pitkän aikavälin tarpeita koskevaa näkemystämme vahvistaa Sveriges kommuner och Regionerin (SKR) marraskuussa 2019 julkaisema raportti, jossa todetaan, että vuoteen 2022 mennessä Ruotsin kuntien on rakennettava 730 päiväkotia, 390 koulua, 35 toisen asteen oppilaitosta ja 370 ryhmä- ja vanhainkotia sekä 150 vanhainkotia, jotta voidaan täyttää kasvava tilantarve. Samanaikaisesti tehdasvalmistettujen ja mukautuvien tilaratkaisujen suosio kasvaa jatkuvasti. Tämä tuo varmuutta pitkän aikavälin markkinakasvua koskeviin ennusteisiimme.

"Vaikka markkina-aktiviteetti laski merkittävästi vuonna 2019, julkisen sektorin tarpeet säilyvät ennallaan ja näkemyksemme positiivisesta pidemmän aikavälin markkinakehityksestä pysyy muuttumattomana. Vanha ja ikääntyvä rakennuskanta merkittävine remonttitarpeineen, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset, oppilaiden ja päiväkotilasten kasvava määrä ja kasvava vanhusväestö ovat esimerkkejä niistä kysynnän ajureista, joiden odotetaan luovan jatkuvaa kysyntää ratkaisuillemme nyt ja tulevaisuudessa", toteaa Adapteo Oyj:n toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hageby.

Konferenssipuhelu

Konferenssipuhelu, johon sisältyy esitys sijoittajille, analyytikoille ja medialle, pidetään tänään kello 09.00 CET. Konferenssipuheluna ja webcastina lähetettävän esityksen pitävät toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hageby ja talousjohtaja Erik Skånsberg. Englanninkielinen tilaisuus alkaa esityksellä, jonka jälkeen voi esittää kysymyksiä. Tallennettu versio on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa adapteogroup.com/fi kohdassa Sijoittajat.

Puhelinnumerot ja linkit konferenssipuheluun:

Suomi: +358981710522, Ruotsi: +46850558365, UK: +44333009034

Linkki Webcast-lähetykseen: https://tv.streamfabriken.com/adapteo-q4-2019

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen mukautettavia rakennuksia valmistava yritys. Rakennamme, vuokraamme ja myymme rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, toimistoiksi, vanhustenhoitoon ja tapahtumiin sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin. Kaikki rakennuksemme perustuvat modulaariseen ja kestävään rakennuskonseptiin, ja niitä voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeiden mukaan.