Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Adapteo Oyj Pörssitiedote 9.10.2019 klo 10.30 CEST

Adapteo Oyj ("Yhtiö") on 8.10.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:ta.

Ilmoituksen mukaan Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 7.10.2019 noussut yli 5 prosentin rajan. Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:lla on yhteensä 2 240 752 osaketta, mikä vastaa 5,0148 prosenttia Adapteon osakkeista ja äänistä.

Adapteolla on yhteensä 44 682 697 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:n osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakke % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
äänistä %-osuus (A+B) osakkeiden
i rahoitusvälineiden ja äänten
s kautta kokonaismäärä
t (B)
a
ja
äänistä
(A)
Osuus liputusrajan 5,0148 0,00 5,0148 44,682,697
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä - - -  
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/ Osakkeiden Osakkeiden Osakkeiden ja ääni- Osakkeiden ja ääni-
osakelaji ja ääni- ja ääni- oikeuksien %-osuus oikeuksien %-osuus
oikeuksien oikeuksien
lukumäärä lukumäärä
ISIN-koodi Suora (AML Välillinen Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6
(jos 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
mahdollista) ja 9:7)
FI4000383898 2 240 752 - 5,0148 -
A YHTEENSÄ 2 240 752   5,0148  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden Osakkeiden
- (osakeomistus/ ja ääni- ja ääni-
välineen oikeuksien oikeuksien
luonne nettoarvon lukumäärä %-osuus
tilitys)
           
           
           
      B YHTEENSÄ    

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus %-osuus osakkeista ja Osakkeet, äänet ja
osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden rahoitusvälineet
äänistä kautta yhteensä

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen mukautettavia rakennuksia valmistava yritys. Rakennamme, vuokraamme ja myymme rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, toimistoiksi, vanhustenhoitoon ja tapahtumiin sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin. Kaikki rakennuksemme perustuvat modulaariseen ja kestävään rakennuskonseptiin, ja niitä voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeiden mukaan.