Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

- Tuloskehityksemme oli tasaista vuoden kolmannella neljänneksellä johtuen heikommasta markkina-aktiviteetista, joka vaikutti kasvuumme. Tuloskehityksemme pysyi hyvällä tasolla lähinnä keskittymällä kustannustehokkuuteen. Onnistuimme pitämään jo ennalta vahvan markkina-asemamme päämarkkina-alueillamme, joista etenkin Ruotsissa markkinaan vaikutti negatiivisesti kuntien tarve vähentää lyhyen aikavälin kustannuksia ja alkuvuoden epävarma hallitustilanne. Julkisten tarjouskilpailuiden määrä oli historiallisesti tasainen, kommentoi Adapteon toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hageby.

- Adapteo laajensi maantieteellistä ulottuvuuttaan liiketoiminta-alue Permant Space:n laajennuttua Norjaan ja jatkaen kasvuaan Suomessa. Liiketoiminta-alue Permanen Space esitteli uuden siirtokelpoisen tilaratkaisun Adapteo.Hybrid:in Saksan markkinoille. Adapteon siirtokelpoisten tilojen neliömäärä ylitti miljoona neliötä kolmannella vuosineljänneksellä ja tilojen käyttöaste säilyi tasaisena lähellä optimaalista 85 prosenttia. Yhtiön tarjonnan, brändin ja organisaation kehittäminen jatkuu nyt itsenäisenä kuin myös Nordic Modular Groupin integrointi tavoitteena 3-4 miljoonan kustannussynergioiden saavuttaminen vuoden 2020 aikana.

- Koko vuoden kestänyt heikko markkina-aktiviteetti ilmeni heikentyneenä liikevaihtona vuoden kolmannella neljänneksellä ja vaikuttaa myös tuleville vuosineljänneksille. Tästä huolimatta julkisen sektorin tilantarve säilyy ennallaan ja positiivinen pidemmän aikavälin markkinanäkemyksemme säilyy ennallaan. Vanha ja ikääntyvä rakennuskanta merkittävine remonttitarpeineen, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset, oppilaiden ja päiväkotilasten kasvava määrä, kasvava vanhusväestö sekä moduulirakentamisen lisääntyvä yleistyminen myös yksityisellä sektorilla tukevat siirtokelpoisten tilojen kysyntää, sanoo Adapteon toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hageby.

Lue raportti kokonaisuudessaan: https://www.adapteogroup.com/files/PDF_Doc/2019/Adapteo-Q3-2019-FI.pdf

Adapteon puhelinkokous:
15 marraskuuta 2019 klo 11.00 CET Adapteo esittää kolmannen vuosineljänneksen johdon osavuosiselvityksen puhelinkokouksessa. Osallistuaksesi puhelinkokoukseen käytä seuraavia puhelinnumeroita ja verkkolinkkiä:

Puhelinnumerot ja verkkolinkki:

Suomi: +358981710523
Ruotsi: +46856642706
Englanti: +443333009264
Verkkolinkki: https://tv.streamfabriken.com/adapteo-q3-2019

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen mukautettavia rakennuksia valmistava yritys. Rakennamme, vuokraamme ja myymme rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, toimistoiksi, vanhustenhoitoon ja tapahtumiin sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin. Kaikki rakennuksemme perustuvat modulaariseen ja kestävään rakennuskonseptiin, ja niitä voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeiden mukaan.